HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Profesjonsrettet veiledning for yrkesfaglærere

Ledelse i den norske samarbeidsmodellen (masternivå)

Videreutdanningen gir innsikt i det norske arbeidslivets oppbygging og virkemåte. Kunnskapen om den historiske utviklingen av den norske samarbeidsmodellen gir grunnlag for å forstå særtrekk ved norske virksomheter. De analytiske redskapene er teori om makt, organisasjon og ledelse.

Om studiet

Målgruppen er lokallagsledere, medlemmer av særorgan, forbundsstyret og utvalgte personer fra forbundskontoret i Politiets Fellesforbund.

I denne videreutdanningen lærer du å analysere omstilling og utvikling i virksomheter med organisasjons- og ledelsesteori. 

Samspillet mellom ledelse, fagforeninger og ansatte analyseres som en kontekst for både drift, omstilling og utvikling av virksomheten. Underveis får du veiledning i akademisk og vitenskapelig holdbare analyser. Videreutdanningen er på masternivå og kan innpasses i  Master i styring og ledelse ved OsloMet.

Det er faglig overlapp med emnet  Ledelse i den norske samarbeidsmodellen (bachelornivå), 15 studiepoeng.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

4. mai 2018.

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende. Opptak skjer i henhold til forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Søkere som ikke fyller opptakskravet kan delta, men ikke avlegge eksamen.

Studieinformasjon

Fakta

Ledelse i den norske samarbeidsmodellen (bachelor) Høst 2018 15 stp. 2 semestre Pilestredet Norsk 30 Kostnader dekkes av Politiets Fellesforbund

Kontakt

Faglig: Christin Thea Wathne.

Administrativ: Team EVO.

Politiets Fellesforbund oppstart emnet Ledelse i den norske samarbeidsmodellen
Publisert: Oppdatert: