HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ledelse og organisasjonsutvikling for Møre og Romsdal fylkeskommune

Emnet gir en bred oversikt over ledelsesfaget og muligheter for å reflektere over og utvikle egen ledelsespraksis. Emnet er et oppdragsemne som har et faglig nivå tilsvarende masternivå.

Ledelse og organisering i norsk offentlig sektor vil bli belyst, og studentene vil få kunnskap og ferdigheter knyttet til organisasjonsutvikling, ulike typer endringsarbeid, ulike teorier om ledelse av endringsprosesser i organisasjoner (endringsledelse) og metoder i endringsarbeidet. Undervisningen vil variere mellom forelesninger, oppgaveløsning, presentasjoner, gruppe- og plenumsdiskusjoner og selvstudium. Studentene skal i løpet av emnet arbeide med konkrete utviklingsprosesser på egen arbeidsplass. Undervisningen foregår i fylkeskommunen sine egne lokaler.

Les mer om innhold og organisering.

Målgruppen er ledere og mellomledere i Møre og Romsdal fylkeskommune som ønsker å få en videreutdanning innen ledelse.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

24. mai 2017

Opptakskrav

Bachelorgrad.

Studieinformasjon

Fakta

Ledelse og organisasjonsutvikling for Møre og Romsdal fylkeskommune Høst 15 studiepoeng Tre semestre, deltid, samlingsbasert I Møre og Romsdal fylkeskommune sine lokaler Norsk 24 Semesteravgift på 840 kroner betales eksamenssemesteret.

Kontakt

Emneansvarlig: Karoline Kopperud
Administrativ: Team EVO

Publisert: Oppdatert: