HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Engelsk 2 (oppdrag)

Ledelse og organisasjonsutvikling for Politiets Fellesforbund

Emnet gir en bred oversikt over ledelsesfaget og muligheter for å reflektere over og utvikle egen ledelsespraksis. Emnet er et oppdragsemne som har et faglig nivå tilsvarende masternivå.

Ledelse og organisering i norsk offentlig sektor vil bli særlig belyst. Emnet vil videre gi innblikk i ulike diagnoseverktøy for å forstå organisasjonsutfordringer, og gi kunnskaper og ferdigheter knyttet til organisasjonsutvikling, ulike typer endringsarbeid og metoder i endringsarbeidet. Undervisningen vil variere mellom forelesninger, oppgaveløsning, presentasjoner, gruppe- og
plenumsdiskusjoner og selvstudium.

Les mer om innhold og organisering.

Målgruppen er lokallagsledere, medlemmer av særorgan og utvalgte personer fra forbundsstyret
og forbundskontoret i Politiets Fellesforbund.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Ikke åpent for søking.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende. Opptak skjer i henhold til forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Søkere som ikke fyller opptakskravet kan delta, men ikke avlegge eksamen.

Studieinformasjon

Fakta

Ledelse og organisasjonsutvikling for Politiets Fellesforbund Vår 15 studiepoeng To semestre Pilestredet Norsk 20-35 Semesteravgift og kursavgift dekkes av Politiets Fellesforbund

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Emneansvarlig: Agnete Vabø

Administrativ: Team EVO

Forbundsleder Sigve Bolstad, kurs- og opplæringsansvarlig Liv Ova Graham, Senterleder Kristi Agerup
Publisert: Oppdatert: