HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Engelsk 2 (oppdrag)

Å møte traumeutsatte

Emnet gir en klinisk og forskningsbasert forståelse av traumer, og kvalifiserer til å møte mennesker som har vært utsatt for alvorlige traumatiske påkjenninger.

Om studiet

Emnet retter seg mot ansatte i offentlig og privat sektor og i frivillige organisasjoner. Videreutdanningen er spesielt egnet for personer som arbeider i barne- og ungdomspsykiatrien, barnevern og sosialtjenesten, voksenpsykiatri, krisesenter, voldtektsmottak, asylmottak og i rusomsorgen.

Emnet bygger videre på emnet Traumer - forståelse og hjelp (10 studiepoeng) som tilbys ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Emnet går over ett semester med seks undervisningsdager. Det er en forutsetning at studentene møter traumatiserte klienter parallelt med undervisningsdagene, og det legges vekt på at de bruker egne erfaringer. 

Sentrale temaer i studiet

· trening i grupper med egne case

· identifisere og håndtere triggere

· stabiliseringsteknikker

· hvordan møte klienter som skifter bevissthetstilstand

· hvordan håndtere egne reaksjoner

Les mer om innhold og organisering.

For å kunne framstille seg til eksamen må arbeidskrav være godkjent. Vi viser til emneplanen for en mer detaljert oversikt over innhold, arbeidskrav og vurderingsform.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Opptak for høsten 2017 er avsluttet.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende. I tillegg kreves ansettelse eller praksis hvor man arbeider med traumeutsatte klienter. For rangeringsregler vises det til forskrift for opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Studieinformasjon

Fakta

Å møte traumeutsatte Høst 2017 10 stp. 1 semester, deltid Pilestredet, Oslo Norsk

Kursavgift: 9000 kroner.

Semesteravgift (student.hioa.no).

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Team EVO.

Jobbmuligheter

Emnet retter seg mot ansatte i offentlig og privat sektor og i frivillige organisasjoner. 

Les mer om jobbmuligheter

Emnet er spesielt egnet for personer som arbeider med barn og unge i barne- og ungdomspsykiatrien, barnevern og sosialtjenesten, voksenpsykiatri, krisesenter, voldtektsmottak, asylmottak og rusomsorgen.

Lukk
Publisert: Oppdatert: