HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Anerkjennende kommunikasjon

Anerkjennende og oppmerksom kommunikasjon - ikkevoldskommunikasjon og mindfulness i teori og praksis

Formålet med emnet er å bidra til forståelse og erkjennelse om forholdet mellom konfliktskapende vs kontaktskapende kommunikasjon.
Emnet hører inn under fakultet for samfunnsvitenskap.

Målet med emnet er at studentene skal videreutvikle kommunikasjon i forhold til krenkelse og anerkjennelse. Emnet tar utgangspunkt i utfordringer fra arbeidslivet og hverdagskommunikasjon. Sentrale tema er ikkevoldelig idégrunnlag, etikk, definisjoner og begreper og en gjennomarbeiding av modellen for ikkevoldskommunikasjon.

Hovedvekten av undervisningen vil bli lagt på ferdighetstrening i å anvende ikkevoldskommunikasjon og eventuelt å veilede personer som trener på ikkevoldskommunikasjon.

Målgruppen er tilsatte i NAV, helse- og sosialsektoren, innen frivillige organisasjoner og andre som er interessert i kommunikasjon.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Ikke avklart når neste oppstart blir.

Opptakskrav

Bachelorgrad fra høgskole/universitet, fra studier innen helse-, velferds- og sosialfag, pedagogikk eller tilsvarende.

Studieinformasjon

Fakta

Anerkjennende og oppmerksom kommunikasjon Neste oppstart uavklart 10 1 semester, samlingsbasert, deltid Studiested Pilestredet Norsk 25 Semesteravgift: 640 kroner.
Studieavgift: 9 000 kroner.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig: Jannicke Heyerdahl-Larsen
 Administrativ: Team EVO

Publisert: Oppdatert: