HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Anerkjennende kommunikasjon

Anerkjennende og oppmerksom kommunikasjon - ikkevoldskommunikasjon og mindfulness i teori og praksis

Formålet med emnet er å bidra til forståelse og erkjennelse om forholdet mellom konfliktskapende vs kontaktskapende kommunikasjon.
Emnet hører inn under fakultet for samfunnsvitenskap.

Om studiet

Målet med emnet er at studentene skal videreutvikle kommunikasjon i forhold til krenkelse og anerkjennelse. Emnet tar utgangspunkt i utfordringer fra arbeidslivet og hverdagskommunikasjon. Sentrale tema er ikkevoldelig idégrunnlag, etikk, definisjoner og begreper og en gjennomarbeiding av modellen for ikkevoldskommunikasjon.

Les mer om innhold og organisering.

Hovedvekten av undervisningen vil bli lagt på ferdighetstrening i å anvende ikkevoldskommunikasjon og eventuelt å veilede personer som trener på ikkevoldskommunikasjon.

Målgruppen er tilsatte i NAV, helse- og sosialsektoren, innen frivillige organisasjoner og andre som er interessert i kommunikasjon.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Ikke avklart når neste oppstart blir.

Opptakskrav

Bachelorgrad fra høgskole/universitet, fra studier innen helse-, velferds- og sosialfag, pedagogikk eller tilsvarende.

Studieinformasjon

Fakta

Anerkjennende og oppmerksom kommunikasjon Neste oppstart uavklart 10 stp. 1 semester, samlingsbasert, deltid Studiested Pilestredet Norsk 25 Semesteravgift: 640 kroner.
Studieavgift: 9 000 kroner.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig: Jannicke Heyerdahl-Larsen.

Administrativ: Team EVO.

Publisert: Oppdatert: