HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
International Public Health

Arbeidslivskunnskap og inkludering

Denne videreutdanningen gir økt kunnskap om arbeid som arena for integrering og kvalifisering i møte med marginaliserte grupper.

Videreutdanningen retter seg mot ansatte i NAV, arbeidsmarkedsbedrifter, tiltaksarrangører, helse- og sosialsektoren og ulike organisasjoner.

Det legges vekt på kunnskap og erfaringer studentene har tilegnet seg gjennom tidligere sosialfaglig utdanning og/eller praksis. Det tas utgangspunkt i norsk arbeidsliv, men også hvordan globalisering og innvandring påvirker det norske arbeidsmarkedet.

Sentrale temaer:

  • Arbeid som mål og middel i inkluderingsarbeidet
  • Inkluderings-, avklarings- og oppfølgingsarbeid av marginaliserte grupper i arbeid og arbeidsrettet aktivitet
  • Ulike arbeidsmarkedstiltak
  • Samarbeid med arbeidsgivere og andre
  • Arbeidsrett, rettigheter og plikter i arbeidslivet
  • Flerkulturelle perspektiver på integrering, kvalifisering og diskriminering på arbeidsmarkedet.

Emnet går over seks undervisningsdager à fire timer, og undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppeoppgaver, studentframlegg og plenumsdiskusjoner. Se emneplanen for oversikt over pensum, innhold, arbeidskrav og vurderingsform.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Løpende opptak ved ledige plasser

Opptakskrav

Opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende. For rangeringsregler vises det til forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Studieinformasjon

Fakta

Arbeidslivskunnskap og inkludering Våren 2018 Ett semester, deltid Pilestredet, Oslo Norsk 30 Semesteravgift: 640,-
Kursavgift: 9 000,-

Kontakt

Team EVO

Publisert: Oppdatert: