HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Norsk 1 (oppdrag)

Barnevern i et minoritetsperspektiv, nivå 1

Emnet gir økt kompetanse i sosialfaglig og barnevernfaglig arbeid med etniske minoriteter bosatt i Norge. Gjennom videreutdanningen kan du utvikle din kompetanse i arbeid med voksne, barn og familier med minoritetsbakgrunn.

Emnet egner seg spesielt for ansatte i, barneverntjenesten, NAV, helse- og sosialsektoren og frivillige organisasjoner.

Sentrale temaer:

  • Majoritets - minoritetsrelasjoner i historisk, samfunnsmessig og politisk perspektiv
  • Kunnskap, ideologi, makt og marginaliseringsprosesser
  • Språk og kommunikasjon
  • Familievold
  • Antirasistisk sosialt arbeid
  • Identitet, kultur og samhandling
  • Deltakelse og inkludering
  • Integrasjonsstrategier
  • Arbeid med enslige mindreårige flyktninger
  • Minoriteters levekår

Studiet gir kunnskaper om etniske minoriteters situasjon i majoritetssamfunnet og hvordan ens egen kultur påvirker samhandling.

Det er 6 undervisningsdager og undervisningen veksler mellom forelesninger, plenumsdiskusjoner, arbeid i grupper og egenrefleksjon. Se emneplanen for detaljert oversikt over innhold, arbeidskrav og vurderingsform.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Løpende opptak ved ledige plasser

Studieinformasjon

Fakta

Barnevern i et minoritetsperspektiv, nivå 1 Våren 2018 10 1 semester, deltid Pilestredet, Oslo Norsk 30 Semesteravgift: 640,-
Studieavgift: 9 000,-

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig: Marianne Rugkåsa
 Administrativ: Team EVO

Publisert: Oppdatert: