HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Norsk 1 (oppdrag)

Barnevern i et minoritetsperspektiv, nivå 1

Emnet gir økt kompetanse i sosialfaglig og barnevernfaglig arbeid med etniske minoriteter bosatt i Norge. Gjennom videreutdanningen kan du utvikle din kompetanse i arbeid med voksne, barn og familier med minoritetsbakgrunn.

Om studiet

Emnet egner seg spesielt for ansatte i, barneverntjenesten, NAV, helse- og sosialsektoren og frivillige organisasjoner.

Studiet gir kunnskaper om etniske minoriteters situasjon i majoritetssamfunnet og hvordan ens egen kultur påvirker samhandling.

Se undervisningsdatoer for våren 2019 her.

Les mer om innhold og organisering.

Sentrale temaer:

  • Majoritets-/minoritetsrelasjoner i historisk, samfunnsmessig og politisk perspektiv.
  • Kunnskap, ideologi, makt og marginaliseringsprosesser.
  • Språk og kommunikasjon.
  • Familievold.
  • Antirasistisk sosialt arbeid.
  • Identitet, kultur og samhandling.
  • Deltakelse og inkludering.
  • Integrasjonsstrategier.
  • Arbeid med enslige mindreårige flyktninger.
  • Minoriteters levekår.

Det er seks undervisningsdager og undervisningen veksler mellom forelesninger, plenumsdiskusjoner, arbeid i grupper og egen refleksjon. Se emneplanen for detaljert oversikt over innhold, arbeidskrav og vurderingsform.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Løpende opptak ved ledige plasser.

Studieinformasjon

Fakta

Barnevern i et minoritetsperspektiv, nivå 1 Våren 2019 10 stp. 1 semester, deltid Pilestredet, Oslo Norsk 30 Semesteravgift: 640 kr.
Studieavgift: 9000 kr.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig: Marianne Rugkåsa.

Administrativ: Team EVO.

Publisert: Oppdatert: