HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Norsk 1 (oppdrag)

Barnevern i et minoritetsperspektiv, nivå 2

Målsetningen med videreutdanningen er å gi økt kunnskap om og forståelse for minoriteters situasjon i det norske samfunnet og hvordan migrasjon kan påvirke familieliv, levekår og posisjon i samfunnet og samhandling med barnevernet.

Om studiet

Videreutdanningen inngår i Bufdir sin satsing på et mer kunnskapsbasert barnevern. Formålet med videreutdanningen er å styrke den flerkulturelle kompetansen i praktisk barnevernsarbeid og bidra i utviklingen av likeverdige barneverntjenester.

Målgruppen er ansatte i den kommunale barneverntjenesten, samt ansatte i barnevernsinstitusjoner og det statlige barnevernet på regionalt nivå.

Tilskuddsordning for Barnevern i et minoritetsperspektiv

Det kan søkes tilskudd til å dekke vikarutgifter, reise- og oppholdskostnader, litteraturkjøp, o.l. gjennom Barne- og likestillingsdepartementets  tilskuddsordning for barnevernfaglig videreutdanning.

Emnet består av tre hovedtemaer

  • Migrasjon, minoriteter og det flerkulturelle samfunnet.
  • Samhandling mellom barnevernet og minoriteter.
  • Kritisk refleksjon i barnevernsarbeid med barn og familier med minoritetsposisjon.

Undervisningen er organisert med tre samlinger à tre dager, og veksler mellom forelesninger, seminargrupper, framlegg og egenstudier. Se ellers emneplanen for en detaljert oversikt over innhold, arbeidskrav og vurderingsform.

Undervisningen er arbeidsplassrelatert, og bygger på dine erfaringer fra egen yrkesutøvelse.

Videreutdanningen bygger på bachelorkompetanse, og kan inngå i et relevant masterstudium.

OsloMet har flere videreutdanninger som er omfattet av Bufdirs tilskuddsordning.  Se denne oversikten for mer informasjon.

Lenke til undervisningstidspunkt for høsten 2018:  https://tp.uio.no/oslomet/timeplan/timeplan.php?type=course&id[]=VBAM6000

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Løpende opptak ved ledige plasser for høsten 2018.

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

Opptak skjer i henhold til forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Bachelorgrad eller tilsvarende. For opptak kreves også ansettelse i barnevernet på kommunalt eller statlig nivå, eller at en søker er engasjert av eller utfører oppgaver på vegne av kommunalt eller statlig barnevern. Søkere som er ansatt i barnevernet på kommunalt eller statlig nivå gis 5 tilleggspoeng.

Emnet Barnevern i et minoritetsperspektiv, nivå 1 trenger ikke å være bestått for å søke på dette emnet.

Studieinformasjon

Fakta

Barnevern i et minoritetsperspektiv, nivå 2 Høst 2018 15 stp. 1 semester, samlingsbasert Pilestredet, Oslo Norsk 30 Semesteravgift 640 kr.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig: Marianne Rugkåsa.

Administrativ: Team EVO.

Publisert: Oppdatert: