HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Husøkonomi og serviceledelse

Barnevernfaglig gruppeveiledning

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr videreutdanning i barnevernfaglig gruppeveiledning. Studiet retter seg mot veiledning av nyutdannede og erfarne kollegaer i barnevernet

Om studiet

Hovedhensikten med studiet er å dyktiggjøre studentene slik at de kan gi god barnevernfaglig veiledning i gruppe til ansatte i barnevernet, både i den kommunale barneverntjenesten og i barneverninstitusjoner. Det legges vekt på å øke studentens forståelse for hvordan veilede på de særlige utfordringene som tilsatte i barnevernet blir stilt ovenfor.

Les mer om innhold og organisering.

Studentene skal lære ulike refleksjonsmodeller som skal øke den faglige kompetansen. Gjennom studiet skal studentene tilegne seg en teoretisk forståelse, få praktisk trening, analysere og reflektere over materiale fra egen veiledning. For mer informasjon se emneplanen.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Avlyst høst 2017.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende, fra studier innen helse-, velferds- og sosialfag, sosiologi og innen pedagogiske og psykologiske fag, samt ett års yrkespraksis fra barnevernets arbeidsfelt.

Søkere med videreutdanning i barnevernfaglige emner og/eller studium i praksisveiledning innenfor sosialfag gis 10 tilleggspoeng.

Studieinformasjon

Fakta

Videreutdanning i barnevernfaglig gruppeveiledning Avlyst høst 2017 15 Ett semester Pilestredet Norsk 25 Semesteravgift: 640,-
Studieavgift: 15 000,-

Kontakt

Team EVO

Publisert: Oppdatert: