HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Sosialt arbeid

Coaching og kommunikasjon

Videreutdanningen i coaching og kommunikasjon kvalifiserer deg til å arbeide med tilrettelegging og gjennomføring av utviklings- og læringsprosesser. Coaching kan bidra til å fremme menneskers handlekraft og mestringsevne.

Om studiet

Studiet er rettet mot ansatte i offentlig og privat sektor, og i frivillige organisasjoner. Coaching er en egnet metode for alle som arbeider med tilrettelegging og gjennomføring av utviklings- og læringsprosesser, eksempelvis helse-, velferds- og sosialarbeidere, pedagoger, ledere, veiledere, rådgivere og fag- og organisasjonsutviklere.

Coaching er en internasjonal anerkjent utviklings- og læringsmetode. Emnet Coaching og kommunikasjon gir innsikt i det teoretiske grunnlaget for coaching. Samtidig får du utviklet dine egne ferdigheter innen coaching og kommunikasjon.

Se undervisningsdatoer for våren 2019 her.

Les mer om innhold og organisering.

Hovedtemaer i emnet

  • Definisjoner og teoretisk grunnlag.
  • Rollen som relasjonsbygger og prosessleder.
  • Coachingens systematikk.
  • Virkemidler og ferdigheter i coaching.
  • Etiske utfordringer og vurderinger.
  • Coachingens anvendelse.

Emnet har undervisning på ettermiddags- og kveldstid, og samlingene består av forelesninger, erfaringsutveksling og gruppeøvelser. En detaljert oversikt over innhold, arbeidskrav og vurderingsform finner du i emneplanen.

Med bestått videreutdanning i Coaching og kommunikasjon kan du søke opptak på emnet  Coaching og livslæring (20 studiepoeng).

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Opptaket til våren 2019 avsluttet.

Opptakskrav

Opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende. For rangeringsregler vises det til forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Studieinformasjon

Fakta

Coaching og kommunikasjon Våren 2019 10 stp. 1 semester, deltid Pilestredet, Oslo Norsk 24 Semesteravgift: 640 kr.
Studieavgift: 9000 kr.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ: Team EVO.

Publisert: Oppdatert: