HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Norsk 1 (oppdrag)

Coaching og livslæring

Coaching er en internasjonal anerkjent utviklings- og læringsmetode for mange ulike kontekster, målgrupper og tema. Emnet gir fordypning og påbygging innen endrings- og utviklingsarbeid, og gir en fordypning i temaer knyttet til livslæring og utvikling av personlig kompetanse for dagliglivets utfordringer.

Studiet i coaching og livslæring retter seg mot personer som har, eller vil få, oppgaver innen veiledning og coaching, og mot yrkesutøvere som jobber med utviklingsprosesser innen profesjonelt helse- og sosialfaglig arbeid, samt i pedagogisk arbeid.

Emnet hører inn under Fakultet for samfunnsvitenskap, og tilbys i høstsemesteret. Undervisningen foregår på ettermiddags- og kveldstid.

Les mer om innhold og organisering.

Emnet tar opp relevante tema i kommunikasjon, coaching og livslæring:

  • Teoretisk og verdimessig grunnlag
  • Anvendelsesområder og begrensninger
  • Metodikk, virkemidler og ferdigheter som fremmer sosial samhandling og mestring av livsutfordringer

Coaching bygger på et humanistisk menneskesyn hvor utvikling og endring på egne vilkår er et grunnleggende prinsipp.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Mer informasjon kommer.

Opptakskrav

3-årig bachelorgrad fra studier innen helse-, velferds- og sosialfag, pedagogikk, samfunnsfag, HR/ledelse eller tilsvarende.

Opptak forutsetter gjennomført og bestått eksamen i emnet Coaching og kommunikasjon (10 studiepoeng), Motiverende samtale (10 studiepoeng) eller annet coachingemne fra universitet eller høgskole på minimum 10 studiepoeng.

Studieinformasjon

Fakta

Coaching og livslæring Mer informasjon kommer 20 stp. Ett semester, deltid Studiested Pilestredet Norsk 25 Semesteravgift: 640 kroner.
Studieavgift: 16 000 kroner.

Kontakt

Administrativ: Team EVO

Publisert: Oppdatert: