HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Anerkjennende kommunikasjon

Empatisk og oppmerksom kommunikasjon

Studiet retter seg mot ansatte i offentlig og privat sektor samt studenter som vil bedre sitt samarbeid med kolleger, klienter eller medstudenter. Det er spesielt nyttig for lærere som forbereder seg til folkehelse og livsmestring i ny læreplan.


Målgruppen er ansatte i NAV, skole-, helse- og sosialsektoren, innen frivillige organisasjoner og andre som er interessert i kommunikasjon.

Formålet med studiet er tredelt:

  • bidra til forståelse og anerkjennelse av forholdet mellom konfliktskapende vs kontaktskapende kommunikasjon
  • trene oppmerksom tilstedeværelse i forhold til seg selv og andre
  • trene i kontaktskapende kommunikasjon

Målet med emnet er at studentene skal videreutvikle egen evne til empatisk kommunikasjon og evne til nærvær. Emnet tar utgangspunkt i utfordringer fra arbeidslivet, studier og hverdagslivet. Sentrale kunnskaper og ferdigheter er knyttet til modellene “ikkevoldskommunikasjon” og “mindfulness”. Hovedvekten av undervisningen vil bli lagt på ferdighetstrening i å anvende empatisk kommunikasjon og mindfulness i møtet med voksne og barn.

Med livsmestring i ny læreplan vil det være viktig selv å ha mestringsstrategier og å kunne videreformidle disse videre. Verdens helseorganisasjon deler “life skills” inn i tre områder: 1) kommunikasjon og relasjonell kompetanse, 2) Beslutningstaking, 3) Følelsesregulering og selvinnsikt.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Løpende opptak ved ledige plasser.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende.

Studieinformasjon

Fakta

Anerkjennende og oppmerksom kommunikasjon Vår 10 stp. 1 semester, samlingsbasert, deltid Studiested Pilestredet Norsk 25

Semesteravgift (student.hioa.no).

Studieavgift: 9 000 kroner.

Kontakt

Faglig: Jannicke Heyerdahl-Larsen.

Administrativ: Team EVO.

Publisert: Oppdatert: