HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Anerkjennende kommunikasjon

Empatisk og oppmerksom kommunikasjon

Studiet retter seg mot ansatte i offentlig og privat sektor samt studenter som vil bedre sitt samarbeid med kolleger, klienter eller medstudenter. Det er spesielt nyttig for lærere som forbereder seg til folkehelse og livsmestring i ny læreplan.


Målgruppen er ansatte i NAV, skole-, helse- og sosialsektoren, innen frivillige organisasjoner og andre som er interessert i kommunikasjon.

Formålet med studiet er tredelt:

  • bidra til forståelse og anerkjennelse av forholdet mellom konfliktskapende vs kontaktskapende kommunikasjon
  • trene oppmerksom tilstedeværelse i forhold til seg selv og andre
  • trene i kontaktskapende kommunikasjon

Målet med emnet er at studentene skal videreutvikle egen evne til empatisk kommunikasjon og evne til nærvær. Emnet tar utgangspunkt i utfordringer fra arbeidslivet, studier og hverdagslivet. Sentrale kunnskaper og ferdigheter er knyttet til modellene “ikkevoldskommunikasjon” og “mindfulness”. Hovedvekten av undervisningen vil bli lagt på ferdighetstrening i å anvende empatisk kommunikasjon og mindfulness i møtet med voksne og barn.

Med livsmestring i ny læreplan vil det være viktig selv å ha mestringsstrategier og å kunne videreformidle disse videre. Verdens helseorganisasjon deler “life skills” inn i tre områder: 1) kommunikasjon og relasjonell kompetanse, 2) Beslutningstaking, 3) Følelsesregulering og selvinnsikt.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. september

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende.

Fakta

Anerkjennende og oppmerksom kommunikasjon Vår 10 stp. 1 semester, samlingsbasert, deltid Studiested Pilestredet Norsk 25

Semesteravgift (student.hioa.no).

Studieavgift: 9 000 kroner.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig: Jannicke Heyerdahl-Larsen.

Administrativ: Team EVO.

Publisert: Oppdatert: