HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Anerkjennende kommunikasjon

Familiearbeid med barn og foreldre

Emnet gir en innføring i ulike familieterapeutiske retninger og andre nyttige modeller i arbeid med barn og foreldre.

Emnet gir en oversikt over systemisk forståelse og tilnærming med fokus på barn og foreldre. Særlig fokus vil det være på trening i sirkulær spørring. Det vil også bli undervist annen familieforståelse enn den systemiske, som flergenerasjonsperspektivet, strukturell familieterapi, løsningsfokusert tenkning, narrativ praksis og utviklingsstøttende perspektiv med fokus på barn-foreldrerelasjonen. Det gis også en innføring i noen retninger som har konkrete råd til foreldre.

Vi vil se på oss selv og våre egne familier for å øke forståelsen for dem vi samarbeider med faglig. Refleksjon over oss selv som hjelpere i det spenningsfeltet som kan ligge mellom barn og foreldre, vil være sentralt i emnet.

Emnet har seks undervisningsdager, og undervisningen vil veksle mellom forelesninger, øvelser og rollespill. For å kunne framstille seg til eksamen må arbeidskrav være godkjent. Vi viser til emneplanen for en detaljert oversikt over innhold, arbeidskrav og vurderingsform.

Les mer om innhold og organisering.

Emnet hører inn under Fakultet for samfunnsvitenskap og tilbys i vårsemesteret.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Opptak avsluttet for våren 2018

Opptakskrav

Bachelorgrad fra høgskole/universitet, fra studier innen helse-, velferds- og sosialfag, pedagogikk eller tilsvarende.

Studieinformasjon

Fakta

Familiearbeid med barn og foreldre Våren 2018 10 studiepoeng Ett semester, deltid Pilestredet, Oslo Norsk 30 Semesteravgift: 640,-
Studieavgift: 9.000,-

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Emneansvarlig: Liv Frøyland
Administrative spørsmål: Team EVO

Publisert: Oppdatert: