HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Pedagogisk veiledning for øvingslærere i barnehagen

Juss i barnevernfaglig arbeid

Denne videreutdanningen er en del av Regjeringens satsning på kompetanseheving i barneverntjenesten. Målet er å styrke den juridiske kompetansen. Videreutdanningen tilbys i to regioner; av henholdsvis OsloMet og Universitetet i Stavanger.

Om studiet

Videreutdanningen tar blant annet sikte på å gi deltakerne solid kunnskap om juridisk metode, herunder rettskilder, rettsanvendelse og skjønnsutøvelse i barneverntjenesten. Videre behandles tema som makt, etikk og dømmekraft, forsvarlig saksbehandling, tverretatlig samarbeid, forholdet mellom barnevernloven og barneloven, samt barnevern og menneskerettigheter.

Målgruppen for videreutdanningen er primært ansatte i kommunalt barnevern, men ansatte i statlige og private barnevernsinstitusjoner har også mulighet til å søke opptak. Videreutdanningen er på masternivå og kan innpasses i en mastergrad.
 
 Videreutdanningen inngår i Barne- og likestillingsdepartementets tilskuddsordning for barnevernfaglig videreutdanning (bufdir.no). Dette betyr at det kun er en semesteravgift på 640 kroner per semester per deltaker. Det er også mulig å søke Bufdir om vikarutgifter, reise- og oppholdskostnader, litteraturkjøp o.l. Se Bufdirs nettside for mer informasjon om ordningen. Merk at søknader om tilskudd behandles av Bufdir og må søkes om via deres side. Frist for dette er 22. mai.
 
 Videreutdanningen er delt inn i to emner à 15 studiepoeng over to semestre: «Forsvarlighet og rettsanvendelse i barneverntjenesten», og «Barneverntjenesten og dens samarbeidspartnere». Hvert emne består av tre samlinger á tre dager.
 
 OsloMet har flere videreutdanninger som er omfattet av Bufdirs tilskuddsordning. 
 
 Se denne oversikten for mer informasjon.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15 mai 2018.

Det åpnes for opptak i mars 2018.

Opptakskrav

Opptak skjer i henhold til forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

3-årig bachelorgrad eller tilsvarende, og ansettelse i barnevern. 

Søkere som er ansatt kommunalt barnevern vil bli prioritert. Dersom det er ledige plasser vil også søkere fra statlig og privat barnevern kunne gis opptak.

Søkere fra kommunal barnevernstjeneste gis 10 tilleggspoeng.

For mer informasjon om rangering se denne siden.

Oversiktstabell - studiets oppbygging

Studiet består av to emner á 15 studiepoeng som vist i oversikten nedenfor:

Studieinformasjon

Fakta

Juss i barnevernfaglig arbeid Høst 2018 30 stp. 2 semestre Oslo Norsk Semesteravgift: 640 kroner per semester.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Spørsmål om opptak eller lignende:

Team EVO.

Emneansvarlige:

Elisabeth Gording Stang.

Julia Köhler-Olsen.

Publisert: Oppdatert: