HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Norsk 1 (oppdrag)

Laget rundt eleven - sosialt arbeid i skolen

Videreutdanningen tar for seg skolen som arbeidsarena for sosialarbeidere og hvordan den sosialfaglige kompetansen kan implementeres.

Om studiet

Målgruppen for videreutdanningen er sosialarbeidere, pedagoger og rektorer ansatt i grunnskolen. Tredjeårs bachelorstudenter kan ta emnet som fordypningsemne.

Her lærer du om hvordan samarbeid mellom ulike yrkesgrupper i skolen kan bidra til et mer inkluderende miljø og samtidig ivareta mangfoldet i elevmassen.

Se undervisningsdatoer for våren 2019 her.

Les mer om innhold og organisering.

Noen sentrale temaer

  • Profesjonsutøvelse: samarbeids- og relasjonskompetanse mellom yrkesgrupper.
  • Samarbeid på flere nivåer: samtaler med enkeltelever, foresatte, pedagogiske personalet og ledelse ved skolen.
  • Tverrfaglig samarbeid PPT, BUP og barneverntjenesten.
  • Dialektisk relasjonsteori og mentalisering som verktøy.
  • Elevsyn, klassedannelse, gruppeprosesser, klasseromsarbeid.
  • Analyse av læreplaner, aktuelle lover, stortingsmeldinger og NOU-er.
  • Historikk.

Emnet har seks undervisningsdager, og undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, diskusjons- og refleksjonsoppgaver. For informasjon om innhold, arbeidskrav og vurderingsform se emneplanen (lenke finnes lengre ned på siden).

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Løpende opptak ved ledige plasser.

Opptakskrav

Opptakskrav er bachelorgrad fra høgskole/universitet, fra studier innen helse-, velferds- og sosialfag, pedagogikk eller tilsvarende.

Studieinformasjon

Fakta

Laget rundt eleven - sosialt arbeid i skolen Våren 2019 10 stp. 1 semester, deltid Pilestredet Norsk 30

Semesteravgift (student.hioa.no).

Studieavgift: 9000 kroner.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig: Ulrika Gustavsson.

Administrativ: Team EVO.

Publisert: Oppdatert: