HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Administrasjon og ledelse

Ledelse for arbeids- og velferdsforvaltningen

Studiet retter seg mot ansatte i sosial- og velferdssektoren som er ledere på ulike nivåer, men også for de som ikke er ledere, men som kunne tenkt seg en karriere innenfor ledelse.

Om studiet

Viktige stikkord for dette studiet er

  • organisasjonslæring
  • samhandlingsledelse
  • medarbeiderskap
Les mer om innhold og organisering.

Et mål for studiet er at studentene skal tilegne seg innsikt i og kunnskap om egne lederferdigheter og utvikle forståelse for hvordan man som leder kan arbeide målrettet og langsiktig for å oppnå organisasjonens mål sammen med sine medarbeidere.

Studiet er delt opp i tre undervisningsbolker, og undervisningen veksler mellom forelesninger, individuelle- og gruppeoppgaver, øvelser, fremlegg og plenumsdiskusjoner. For å kunne framstille seg til eksamen må arbeidskrav være godkjent. Vi viser til emneplanen for oversikt over innhold, arbeidskrav og vurderingsform.

Emnet hører inn under Fakultet for samfunnsvitenskap, og tilbys i høstsemester.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Ikke åpent for søking.

Opptakskrav

Bachelorgrad innen helse-, velferds- og sosialfag, pedagogikk eller tilsvarende.

Studieinformasjon

Fakta

Ledelse for arbeids- og velferdsforvaltningen Uavklart når neste studiestart blir 15 stp. 1 semester, samlingsbasert Pilestredet, Oslo Norsk 25

Semesteravgift (student.hioa.no).

Kursavgift: 12 000 kroner.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig: Monika Kjørstad.

Administrativ: Team EVO.

Jobbmuligheter

Studiet retter seg mot ansatte i velferdssektoren; NAV, helse- og sosialsektoren og frivillige organisasjoner. Det er en fordel at man innehar en lederstilling, men det er ingen forutsetning for å ha nytte av studiet.

Publisert: Oppdatert: