meny
søk
English
Veiledning som reflekterende prosess

Motiverende intervju, trinn 1

Videreutdanningen i Motiverende intervju (MI) gir deg kompetanse i samtaleteknikk, og metoden brukes i arbeid med rusavhengighet, spilleavhengighet, spiseforstyrrelser, psykiske lidelser, helserelatert atferd og livsstilsendring.

Emnet retter seg mot deg som jobber med motivasjons- og endringsarbeid i offentlig og privat sektor eller i frivillige organisasjoner. Studiet er aktuelt for helse- og sosialarbeidere, ansatte i velferdssektoren, pedagoger, rådgivere, idrettspedagoger, ledere, fagutviklere, konsulenter og andre.

Motivational Interviewing (MI) er en internasjonalt anerkjent metodikk som brukes i endringsarbeid med et klientsentrert perspektiv.

Noen temaer i emnet:

  • Kommunikasjonsferdigheter: spørsmål, speiling og bekreftelse
  • Motivasjon, endring og endringsprosesser
  • Korreksjonsrefleksen og ambivalens

Du finner detaljert oversikt over temaer, arbeidskrav og vurderingsform i emneplanen.

Emnet har seks undervisningsdager, og undervisningen veksler mellom blant annet forelesninger, demonstrasjoner, øvelser og refleksjonsoppgaver. Du må være innstilt på å jobbe med egne utviklings- og endringsprosesser.

Med bestått eksamen i Motiverende intervju, trinn 1 kan du søke opptak til emnene Motiverende intervju, trinn 2 (15 studiepoeng) og Coaching og livslæring (20 studiepoeng).

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Opptak for våren 2018 er avsluttet.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende. For rangeringsregler vises det til forskrift for opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Studieinformasjon

Fakta

Motiverende intervju, trinn 1 Vår 2018 10 studiepoeng 1 semester, deltid Pilestredet, Oslo Norsk 24 Semesteravgift: 640 kroner.
Kursavgift: 9 000 kroner.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon.

Kontakt

Administrativ: Team EVO

Publisert: Oppdatert: