HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Veiledning som reflekterende prosess

Motiverende intervju, trinn 1

Videreutdanningen i Motiverende intervju (MI) gir deg kompetanse i samtaleteknikk, og metoden brukes i arbeid med rusavhengighet, spilleavhengighet, spiseforstyrrelser, psykiske lidelser, helserelatert atferd og livsstilsendring.

Emnet retter seg mot deg som jobber med motivasjons- og endringsarbeid i offentlig og privat sektor eller i frivillige organisasjoner. Studiet er aktuelt for helse- og sosialarbeidere, ansatte i velferdssektoren, pedagoger, rådgivere, idrettspedagoger, ledere, fagutviklere, konsulenter og andre.

Motivational Interviewing (MI) er en internasjonalt anerkjent metodikk som brukes i endringsarbeid med et klientsentrert perspektiv.

Noen temaer i emnet:

  • Kommunikasjonsferdigheter: spørsmål, speiling og bekreftelse
  • Motivasjon, endring og endringsprosesser
  • Korreksjonsrefleksen og ambivalens

Du finner detaljert oversikt over temaer, arbeidskrav og vurderingsform i emneplanen.

Emnet har seks undervisningsdager, og undervisningen veksler mellom blant annet forelesninger, demonstrasjoner, øvelser og refleksjonsoppgaver. Du må være innstilt på å jobbe med egne utviklings- og endringsprosesser.

Med bestått eksamen i Motiverende intervju, trinn 1 kan du søke opptak til emnene Motiverende intervju, trinn 2 (15 studiepoeng) og Coaching og livslæring (20 studiepoeng).

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende. For rangeringsregler vises det til forskrift for opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Studieinformasjon

Fakta

Motiverende intervju, trinn 1 Vår 2018 10 studiepoeng 1 semester, deltid Pilestredet, Oslo Norsk 24 Semesteravgift: 640 kroner.
Kursavgift: 9 000 kroner.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon.

Kontakt

Administrativ: Team EVO

Publisert: Oppdatert: