HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Pedagogisk veiledning for øvingslærere i barnehagen

Motiverende intervju, trinn 2

Motivational Interviewing (MI) er en internasjonal anerkjent og målrettet samtalemetode for å motivere til atferdsendring og bistå i ønskete endringsprosesser. Emnet kvalifiserer til å arbeide med motivasjons- og endringsarbeid med samtalen som arbeidsverktøy.

Om studiet

Emnet bygger videre på emnet Motiverende intervju (10 studiepoeng), og gir en dypere forståelse, videreutvikling og integrering av MI-metodikken og kommunikasjonsferdigheter i MI. Emnet består av en vesentlig del ferdighetstrening med feedback både på samlingene og i gruppetrening mellom samlingene.

Det legges vekt på øvelser og aktiv deltakelse fra studentene, og studentene må være innstilt på å jobbe med egne utviklings- og endringsprosesser.

Les mer om innhold og organisering.

Emnet har ni undervisningsdager i løpet av semesteret og obligatorisk trening i smågrupper mellom samlingene i 15 timer. Undervisningsformer er forelesninger, demonstrasjoner, øvelser, refleksjonsoppgaver og etterlesninger. Det legges opp til individuell tilbakemelding og veiledning i grupper.

For å kunne framstille seg til eksamen, må arbeidskrav være godkjent. Vi viser til emneplanen for detaljert oversikt over innhold, arbeidskrav og vurderingsform.

Emnet hører inn under Fakultet for samfunnsvitenskap og tilbys i høstsemesteret.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Avlyst høsten 2018

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

Bachelorgrad innen helse-, velferds- samfunns- og sosialfag, pedagogikk eller tilsvarende. For å få opptak til emnet forutsettes dokumentert kompetanse tilsvarende 10 studiepoeng i Motiverende intervju (MI).

Studieinformasjon

Fakta

Motiverende intervju, trinn 2 Høst 15 stp. 1 semester, deltid Pilestredet, Oslo Norsk 24

Kursavgift: 14 000 kroner.

Semesteravgift (student.hioa.no).

Kontakt

Team EVO.

Jobbmuligheter

Emnet retter seg mot offentlig og privat sektor og frivillige organisasjoner. Det kan være helse- og sosialarbeidere, ansatte i velferdssektoren, pedagoger, rådgivere, ledere, fagutviklere, konsulenter og andre som arbeider med motivasjons- og endringsarbeid med samtalen som arbeidsverktøy.

Publisert: Oppdatert: