HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
International Social Welfare and Health Policy

Rus og avhengighet

Hva vet vi om hvilke tiltak som virker i rusomsorgen? Hva er avhengighet og hvordan påvirker rusavhengighet familie og omgivelser? Videreutdanningen i Rus og avhengighet gir deg forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om hvordan brukere blir møtt og hva slags tiltak som tilbys i rusomsorgen.

Om studiet

Videreutdanningen er egnet for ansatte i sosial- og helsesektoren, i NAV, barnevern, bo- og oppfølgingstjenester, rehabiliteringsinstitusjoner, spesialhelsetjeneste og frivillige organisasjoner.

Emnet går over seks undervisningsdager, og undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, arbeid med egne erfaringer og trening/rollespill. Se emneplan for detaljert oversikt over innhold, arbeidskrav, pensum og vurderingsform.

For undervisningsdatoer våren 2019 se her.

Les mer om innhold og organisering.

Sentrale temaer er

  • ulike forståelses- og forklaringsmodeller for utvikling av rus og avhengighet
  • kunnskap om ulike typer rusmidler og virkningen av disse
  • sammenhengen mellom rus og psykisk helse og erfaringer med målrettede tiltak og behandlingsformer
  • kvinner og rus
  • utfordringer for barn som vokser opp med rusmiddelmisbruk i familien
  • bruk av tvang, særlig overfor gravide rusmisbrukere
  • pasientrettigheter, samhandling og rollefordeling som en følge av samhandlingsreformen
Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Opptak til våren 2019 avsluttet.

Opptakskrav

Opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende. For rangeringsregler vises det til forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Studieinformasjon

Fakta

Rus og avhengighet Våren 2019 10 stp. 1 semester, deltid Pilestredet, Oslo Norsk 25

Semesteravgift (student.hioa.no).

Studieavgift: 9000 kroner.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Team EVO.

Publisert: Oppdatert: