HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Norsk 1 (oppdrag)

Supported Employment

Supported Employment er jobbstøtte tilpasset personer med omfattende og sammensatte støttebehov for å kunne få og beholde jobb. Videreutdanningen bygger på prinsipper om raskt i jobb og «place-train» i ordinært arbeidsliv. Studiet tilbys både i høstsemesteret og i vårsemesteret.

Metodikken i Supported Employment omfatter ressurskartlegging, jobbsøk, jobbutvikling, samarbeid med arbeidsgivere, samt oppfølgingsstøtte til arbeidstaker, arbeidsgiver og kolleger. Videre innebærer metodikken fremgangsmåter for å bygge varige og gode relasjoner med arbeidsgivere. Studiet bygger på internasjonal forskning, kvalitetskriterier og European Union of Supported Employments «Femtrinnsprosess for Supported Employment». 

Studiet er utviklet i samarbeid med Arbeids- og Velferdsdirektoratet (NAV).

Les mer om innhold og organisering.

Studiet er aktuelt for

  • jobbkonsulenter, jobbspesialister, rådgivere og veiledere i NAVs tiltaks- og tjenesteapparat
  • veiledere i attførings- og vekstbedrifter
  • lærere og rådgivere i videregående skoler
  • rådgivere på arbeidslivssentre
  • ledere og ansatte med personal- og tilretteleggingsansvar i bedrifter som ønsker å jobbe for et inkluderende arbeidsliv
  • andre som er interesserte i arbeidsinkludering

Emnet har seks undervisningsdager, og undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppeoppgaver, ferdighetstrening, studentframlegg og plenumsdiskusjoner. Du finner detaljert oversikt over innhold, arbeidskrav og vurderingsform i emneplanen.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende. For rangeringsregler vises det til forskrift for opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Tredjeårs bachelorstudenter i sosialt arbeid kan følge studiet som valgemne vårsemesteret.

Studieinformasjon

Fakta

Supported Employment Høst og vår 10 stp. 1 semester, samlingsbasert Pilestredet, Oslo Norsk 25

Semesteravgift (student.hioa.no).

Studieavgift: 9000 kroner.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrasjonen: Team EVO.

Emneansvarlig: Grete Wangen.

Publisert: Oppdatert: