meny
søk
English
Norsk 1 (oppdrag)

Supported Employment

Supported Employment er jobbstøtte tilpasset personer med omfattende og sammensatte støttebehov for å kunne få og beholde jobb. Videreutdanningen bygger på prinsipper om raskt i jobb og «place-train» i ordinært arbeidsliv.

Metodikken i Supported Employment omfatter ressurskartlegging, jobbsøk, jobbutvikling, samarbeid med arbeidsgivere, samt oppfølgingsstøtte til arbeidstaker, arbeidsgiver og kolleger. Videre innebærer metodikken fremgangsmåter for å bygge varige og gode relasjoner med arbeidsgivere. Studiet bygger på internasjonal forskning, kvalitetskriterier og European Union of Supported Employments «Femtrinnsprosess for Supported Employment». 

Studiet er aktuelt for :

  • Jobbkonsulenter, jobbspesialister, rådgivere og veiledere i NAVs tiltaks- og tjenesteapparat
  • Veiledere i attførings- og vekstbedrifter
  • Lærere og rådgivere i videregående skoler
  • Rådgivere på arbeidslivssentre
  • Ledere og ansatte med personal- og tilretteleggingsansvar i bedrifter som ønsker å jobbe for et inkluderende arbeidsliv
  • Andre som er interesserte i arbeidsinkludering

Emnet har seks undervisningsdager, og undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppeoppgaver, ferdighetstrening, studentframlegg og plenumsdiskusjoner. Du finner detaljert oversikt over innhold, arbeidskrav og vurderingsform i emneplanen.

Studiet er utviklet i samarbeid med Arbeids- og Velferdsdirektoratet (NAV).

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. September

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende. For rangeringsregler vises det til forskrift for opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Tredjeårs bachelorstudenter i sosialt arbeid kan følge studiet som valgemne vårsemesteret.

Studieinformasjon

Fakta

Supported Employment Høst 2017 og vår 2018 10 studiepoeng 1 semester, samlingsbasert Pilestredet, Oslo Norsk 25 Semesteravgift: 640 kroner.
Studieavgift: 9 000 kroner.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrasjonen: Team EVO

Emneansvarlig: Grete Wangen

Jobbmuligheter

Emnets målgruppe er de som er interessert i å bygge relasjoner i arbeidslivet, og som ønsker kvalifisering i metodikk for opplæring og oppfølging i ordinære jobbsituasjoner.

De faglige og politiske strømningene dreier i retning av mer bruk av ordinært arbeidsliv som både mål og middel i de arbeidsrettede innsatsene. Internasjonal forskning dokumenterer at «place then train»-tilnærming til arbeidsinkludering er mest effektivt når målet er en jobb i ordinært arbeidsliv. Kompetanse og metodikk når det gjelder denne formen for arbeidsinkludering er derfor meget etterspurt i praksisfeltet.

Publisert: Oppdatert: