HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Norsk 1 (oppdrag)

Supported Employment

Supported Employment er jobbstøtte tilpasset personer med omfattende og sammensatte støttebehov for å kunne få og beholde jobb. Videreutdanningen bygger på prinsipper om raskt i jobb og «place-train» i ordinært arbeidsliv. Studiet tilbys både i høstsemesteret og i vårsemesteret.

Metodikken i Supported Employment omfatter ressurskartlegging, jobbsøk, jobbutvikling, samarbeid med arbeidsgivere, samt oppfølgingsstøtte til arbeidstaker, arbeidsgiver og kolleger. Videre innebærer metodikken fremgangsmåter for å bygge varige og gode relasjoner med arbeidsgivere. Studiet bygger på internasjonal forskning, kvalitetskriterier og European Union of Supported Employments «Femtrinnsprosess for Supported Employment». 

Studiet er utviklet i samarbeid med Arbeids- og Velferdsdirektoratet (NAV).

Studiet er aktuelt for

  • jobbkonsulenter, jobbspesialister, rådgivere og veiledere i NAVs tiltaks- og tjenesteapparat
  • veiledere i attførings- og vekstbedrifter
  • lærere og rådgivere i videregående skoler
  • rådgivere på arbeidslivssentre
  • ledere og ansatte med personal- og tilretteleggingsansvar i bedrifter som ønsker å jobbe for et inkluderende arbeidsliv
  • andre som er interesserte i arbeidsinkludering

Tredjeårs bachelorstudenter i sosialt arbeid kan følge studiet som valgemne vårsemesteret.

Du finner detaljert oversikt over innhold, arbeidskrav og vurderingsform i emneplanen.

Se undervisningsdatoer for våren 2019 her

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Opptak til våren 2019 avsluttet.

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende. For rangeringsregler vises det til forskrift for opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Studieinformasjon

Fakta

Supported Employment Høst og vår 10 stp. 1 semester, samlingsbasert Pilestredet, Oslo Norsk 25

Semesteravgift (student.hioa.no).

Studieavgift: 9000 kroner.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrasjonen: Team EVO.

Publisert: Oppdatert: