HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Pedagogisk veiledning for øvingslærere i barnehagen

Traumer - forståelse og hjelp

Emnet gir en forskningsbasert og klinisk forståelse for hvordan man møter klienter som har vært utsatt for alvorlige traumatiske påkjenninger.

Om studiet

Målet med emnet er å kunne gjenkjenne ulike traumatiske, stressrelaterte reaksjoner hos barn og voksne og hvordan man kan møte dem på en god måte. Emnet gir en innføring i hvordan hjelpearbeidere i førstelinjetjenesten skal kunne forholde seg til og kunne hjelpe denne typen klienter i sin hverdag.

For undervisningsdatoer våren 2019 se her.

Les mer om innhold og organisering.

Emnet vil ha vekt på å identifisere ulike traumatiske stressreaksjoner, både det som kalles strukturell dissosiasjon av personligheten, som enkelt forklart er en reaksjon på tidlig overgrep og krenkelser av barn, og det som kalles posttraumatisk stress syndrom. Videre vil det bli undervist i symptomer som fysiske plager og diffuse kroppslige smerter, alkohol og rusrelatert atferd, psykiske plager som søvnproblemer, panikkangst, depresjon og selvdestruktiv atferd, og hvordan disse kan forstås i et traumerelatert perspektiv.

Emnet er på seks undervisningsdager, og undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, arbeid med egne erfaringer og rollespill. For å kunne framstille seg til eksamen må arbeidskrav være godkjent. Vi viser til emneplanen for detaljert oversikt over innhold, arbeidskrav og vurderingsform.

Se også emnet  Å møte traumeutsatte (10 studiepoeng) ved OsloMet.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. september

Opptakskrav

Opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende. For rangeringsregler vises det til forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Studieinformasjon

Fakta

Traumer – forståelse og hjelp Vår 2019 10 stp. 1 semester, deltid Pilestredet, Oslo Norsk 25

Semesteravgift (student.hioa.no).

Studieavgift: 9000 kroner.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig: Berit Bergheim.

Administrativ: Team EVO.

Jobbmuligheter

Emnet retter seg mot ansatte i offentlig og privat sektor og frivillige organisasjoner. Det vil være spesielt egnet for personer som arbeider med barn og unge i barne- og ungdomspsykiatrien, barnevernet og sosialtjenesten, voksenpsykiatri, krisesenter, voldtektsmottak, asylmottak og rusomsorgen.

Les mer om jobbmuligheter

Ønsker du å fordype deg mer? Les mer om emnet  Å møte traumeutsatte (10 studiepoeng) ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Lukk
Publisert: Oppdatert: