HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Veiledning som reflekterende prosess

Veilederutdanning - barnevern, sosialt arbeid og velferdsfag

Alle som veileder studenter fra bachelorstudiene i barnevern, sosialt arbeid og velferdsfag kan melde seg på vår veilederutdanning. Utdanningen er gratis for veiledere.

Om studiet

Veilederutdanningen skal bidra til å utvikle evnen til opplæring i yrkesfaglig virksomhet hos veiledere som har studenter i praksis, blant annet å tilrettelegge praksisstudiet på best mulig måte for den enkelte gjennom å skape gode forhold for læring og utvikling på arbeidsstedet.

Les mer om innhold og organisering.

Noen av de sentrale emnene i utdanningen er: begrepene Praksisstudium og veiledning, teoretisk utgangspunkt og faser og metoder i veiledning, arbeid med brukere/klienter, rollen som hjelper, læren om organisasjoner, sammenhengen mellom teori og praksis, forutsetninger for læring, rollen som veileder, og relasjonen mellom veileder og student.

Det vil bli benyttet ulike arbeidsformer i undervisningen; forelesning, gruppearbeid, trening med tilbakemelding fra lærere, videoopptak og arbeidskrav.

Samlinger

Veilederutdanningen vil gå over tre samlinger (studiesamling 1-3) over ett år. Hver samling går over tre dager. Studiesamling 3 vil bli arrangert som internatsamling. Kurset avsluttes med en 5 timers skriftlig skoleeksamen i høstsemesteret og gir 15 studiepoeng. For å fremstille seg for eksamen kreves 80 prosent (samlingene vurderes samlet) tilstedeværelse.

Timeplaner

Timeplanene for høstsemesteret er nå publisert, og er tilgjengelig i WebUntis. For å få opp din timeplan, klikker du på fanen "timeplan" - og velg "kullklasse" VSK13HA.

Du kan logge deg inn med ditt brukernavn og passord, og kan dermed automatisk få opp din timeplan.

Vær oppmerksom på at alle tre samlingene (samling 1-3) vises i timeplanen. Du finner din samling markert med navnet på samlingen (Samling 1, samling 2, og samling 3).

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Veiledere som tar imot student vil automatisk få tilsendt informasjon om veilederutdanningen og et påmeldingsskjema.

Opptakskrav

Gjelder kun veiledere som har mottatt praksisstudent fra oss.

Studieinformasjon

Fakta

Videreutdanning i studentveiledning for barnevern og sosialt arbeid I forbindelse med mottak av praksisstudent 15 stp. . Pilestredet, Oslo Norsk 25 Utdanningen er gratis for veiledere, men studentene må betale semesteravgift det semesteret de tar eksamen.

Kontakt

SAM-Infosenter

Publisert: Oppdatert: