HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Bibliotek- og informasjonsvitenskap

Vold i nære relasjoner - rettsvern for voldsutsatte

Denne videreutdanningen tar for seg hvordan du kan arbeide med mennesker som er berørt av vold og overgrep i nære relasjoner og det legges vekt på systemtilnærming og rettslige perspektiver.

Om studiet

Videreutdanningen retter seg mot ansatte i offentlig og privat sektor og i frivillige organisasjoner og er spesielt egnet for deg som arbeider med barnevernet og sosialtjenesten, krisesenter, voldtektsmottak og asylmottak.

For undervisningsdatoer våren 2019 se denne siden.

Les mer om innhold og organisering.

Sentrale temaer

  • Vold i nære relasjoner.
  • Kjønnsperspektiv, barneperspektiv og minoritetsperspektiv.
  • Ulike nasjonale lover og relevante konvensjoner.
  • Statens forpliktelser.
  • Fornærmedes stilling i straffeprosessen.
  • Samarbeid mellom barnevern og politi.
  • Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid.

Emnet har seks undervisningsdager à fire timer, og undervisningen veksler mellom forelesninger og gruppearbeid. Se emneplanen for detaljert oversikt over innhold, arbeidskrav og vurderingsform.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Opptak for våren 2019 avsluttet.

Opptakskrav

Opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende. For rangeringsregler vises det til forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Tredjeårs bachelorstudenter ved sosialt arbeid kan ta emnet som fordypningsemne.

Fakta

Vold i nære relasjoner - rettsvern for voldsutsatte Våren 2019 10 stp. 1 semester, deltid Pilestredet, Oslo Norsk 25

Semesteravgift (student.hioa.no).

Kursavgift: 9000 kr.

Mer om studiet

Studieside for Vold i nære relasjoner - rettsvern for voldsutsatte (student.hioa.no).

Kontakt

Team EVO.

Publisert: Oppdatert: