HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Fysioterapi for barn

Vurdering av barnets beste

Videreutdanningen om vurderingen av barnets beste er en del av Bufdirs satsning på kompetanseheving i barnevernet. Hva som vurderes som barnets beste innebærer en avveining av mange ulike hensyn som drøftes i utdanningen. Videreutdanningen er på masternivå og kan inngå i en mastergrad.

Om studiet

Videreutdanningen er et samarbeid mellom OsloMet – storbyuniversitet og VID vitenskapelige høgskole.

Målgruppen for videreutdanningen er primært ansatte i kommunalt barnevern, men ansatte i statlige og private barnevernsinstitusjoner har også mulighet til å søke opptak.

Videreutdanningen inngår i Barne- og likestillingsdepartementets tilskuddsordning for barnevernfaglig videreutdanning. Dette betyr at det kun er en semesteravgift på 640 kroner per semester per deltaker. 

Det er også mulig å søke Bufdir om vikarutgifter, reise- og oppholdskostnader, litteraturkjøp og lignende.

Se  Bufdirs nettside for mer informasjon om ordningen. Merk at søknader om tilskudd behandles av Bufdir og må søkes om via deres side. Frist for dette er 22. mai.

Noen sentrale temaer

  • Ulike kunnskapstradisjoner og vurderinger av barnets beste.
  • Innhenting av informasjon i samarbeid med barn og foreldre.
  • Barnets beste i lys av ulike teoretiske innfallsvinkler.
  • Vurdering av barnets beste på ulike arenaer og i ulike beslutningssituasjoner.

Undervisningen har en praksisnær tilnærming og bygger på utøvernes erfaringer. Studiet gjennomføres som et samlingsbasert deltidsstudium på 30 studiepoeng fordelt på to emner á 15 studiepoeng. Undervisningen går over to semestre der hvert semester inneholder ett emne. Hvert emne består av tre samlinger á tre dager. 

OsloMet har flere videreutdanninger som er omfattet av Bufdirs tilskuddsordning.  Se denne oversikten for mer informasjon.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. mai 2018.

Det åpnes for opptak i mars 2018.

Opptakskrav

Opptak skjer i henhold til forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus (lovdata.no).

3-årig bachelorgrad eller tilsvarende, og ansettelse i barnevern. 

Søkere som er ansatt kommunalt barnevern vil bli prioritert. Dersom det er ledige plasser vil også søkere fra statlig og privat barnevern kunne gis opptak.

Søkere fra kommunal barnevernstjeneste gis 10 tilleggspoeng.

Mer informasjon om rangering.

Oversiktstabell - studiets oppbygging

Studiet består av to emner á 15 studiepoeng som vist i oversikten nedenfor:

Studieinformasjon

Fakta

Vurdering av barnets beste Høst 2018 30 stp. 2 semestre Oslo Norsk

Semesteravgift (student.hioa.no) per semester. 

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Alle spørsmål om opptak, eksamen og studieadministrasjon:

Team EVO.

Faglig:

Inger Oterholm (VID).

Jorunn Vindegg (OsloMet).

Publisert: Oppdatert: