HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Norsk 1 (oppdrag)

Motiverende intervju for arbeids- og inkluderingsfeltet

Emnet tilbys ansatte innen arbeids- og inkluderingsfeltet i offentlig og privat sektor som arbeider med profesjonelle samtaler og brukermedvirkning.

Målgruppen er ansatte innen arbeids- og inkluderingsfeltet i offentlig og privat sektor som arbeider med profesjonelle samtaler og brukermedvirkning.

Motivational Interviewing (MI) er en internasjonalt anerkjent metodikk som opprinnelig ble utviklet for klinisk arbeid innen rusfeltet, men som nå anvendes på tvers av fagdisipliner innen områder som arbeider med motivasjon og endring av livsstil, ulike typer avhengighet, kriminalitet og aktiv deltagelse i egen rehabiliteringsprosess. Emnet bygger på en mestrings- og ressursorientert tilnærming, hvor den profesjonelle utforsker og forsterker brukerens iboende motivasjon, mestringsevne og forpliktelse til endring. Pedagogikken er basert på studentaktive læringsformer, erfarings- og oppdagelseslæring. Det legges vekt på øvelser og ferdighetstrening med feedback både på samlingene og i gruppetrening mellom samlingene. Emnet bygger videre på kunnskaper og erfaringer studentene har tilegnet seg gjennom tidligere utdanning og praksis.

Les mer om innhold og organisering.

Pedagogikken er basert på studentaktive læringsformer, erfarings- og oppdagelseslæring. Det legges vekt på øvelser og ferdighetstrening med feedback både på samlingene og i gruppetrening mellom samlingene. Emnet bygger videre på kunnskaper og erfaringer studentene har tilegnet seg gjennom tidligere utdanning og praksis.

For med informasjon se emneplanen.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Avlyst høst 2017.

Studieinformasjon

Fakta

Motiverende intervju for arbeids- og inkluderingsfeltet Mer informasjon kommer. 10 studiepoeng 1 semester, deltid Pilestredet, Oslo Norsk 24 Kursavgift: 9 000,-
Semesteravgift: 640,-

Kontakt

Administrativ: Team EVO

Publisert: Oppdatert: