HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Oppsøkende sosialt arbeid

Emnet hører inn under Fakultet for samfunnsvitenskap.

Videreutdanning i oppsøkende sosialt arbeid er den eneste i sitt slag i Norden og retter seg mot ansatte i oppsøkende tjenester i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Videreutdanning for feltarbeidere som allerede har sitt arbeid i en oppsøkende virksomhet. Fem samlinger (man-tor), hvorav noen kan legges utenfor HiOA.

Les mer om innhold og organisering.

Tema som berøres er:

  • Oppsøkende arbeids historie, metode og særegenheter
  • Kontaktetablering og teamarbeid (ferdighetstrening - bruk av video)
  • Samtaleteknikk, motiverings- og endringsarbeid (ferdighetstrening)
  • Antidiskrimineringsteori og arbeid med minoritetsgrupper
  • Ungdom, atferd og mestringsprosesser
  • Dokumentasjon i oppsøkende sosialt arbeid
  • Ungdom, fattigdom og marginalisering
  • Gruppemetode og ung-til-ung formidling

Den primære målgruppen er ansatte som til daglig arbeider i en oppsøkende virksomhet et sted i Norge, samt feltarbeidere fra Sverige, Danmark og Finland. Andre aktuelle kandidater kan være ansatte i den kommunale barneverntjeneste med særlig ansvar for oppsøkende arbeid rettet mot ulike risikogrupper, ansatte i sosialtjenesten, skoler, kultur og fritidssektoren, og andre som driver oppsøkende sosialt arbeid gjennom private organisasjoner.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Ingen nye opptak.

Opptakskrav

Bachelorgrad innen helse- og sosial-, velferd- eller pedagogiske fag, og relevant praksis fra oppsøkende arbeid. Se forøvrig opptakskrav i programplan.

Studieinformasjon

Fakta

Oppsøkende sosialt arbeid Ingen nye opptak. 30 studiepoeng 1 år Pilsetredet, Oslo Norsk 25 Semesteravgift: 590 kroner

Studieavgift: 2 000 kroner

Avgift til Oslo kommune kommer i tillegg.

Kontakt

Administrativ: Team EVO

Faglig: Henning Pedersen

Publisert: Oppdatert: