HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Kulturledelse

Kompetansegivende opplæringsprogram for verneassistenter og miljøarbeidere innen rusomsorgen, trinn 1 og trinn 2

Utdanningen er et oppdrag som tilbys i samarbeid med Velferdsetaten, Oslo kommune og Frelsesarmeens rusomsorg, og hører inn under Fakultet for samfunnsvitenskap.

Studiet er delt i trinn 1 og trinn 2.

Gjennom praksisnær tilnærming skal trinn 1 og trinn 2 søke å heve kvaliteten på de tjenester som ytes overfor klienter og brukere. Emnene tar sikte på gi innsikt og ferdigheter som er relevante i direkte arbeid med personer med rusproblemer, enten arbeidet foregår i døgninstitusjoner, i dagtiltak eller hjemme hos klientene/brukerne. Det legges vekt på å øke studentenes evne til analytisk, kritisk og etisk reflektert holdning til egen yrkesutøvelse. Gjennom veiledet praksis tar emnene sikte på å bevisstgjøre studentene om egen funksjon og rolle som praktiker.

Les mer om innhold og organisering.

Målgruppen for kompetansegivende opplæringsprogram (trinn 1 og trinn 2) er verneassistenter/miljøarbeidere uten relevant fagutdanning. Trinn 1 tilbys også nyutdannede ansatte med høgskoleutdanning som arbeider med rusrelatert problematikk.

Hensikten med emnene er å dyktiggjøre ansatte innen rusomsorg i deres arbeid med klienter/brukere som ved siden av rusproblemer kan ha psykiske, atferdsmessige, sosiale og somatiske problemer.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Ingen nye opptak.

Opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Alle studentene må under studiet arbeide med rusrelaterte problemstillinger.

Studieinformasjon

Fakta

Kompetansegivende opplæringsprogram for verneassistenter og miljøarbeidere innen rusomsorgen, trinn 1 og trinn 2 Ingen nye kull. 15 1 år, deltid Pilestredet Norsk 25 Dekkes av Oslo kommune Velferdsetaten

Kontakt

Faglig: Gus Strømfors
 Administrativ: Team EVO

Publisert: Oppdatert: