HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Kulturledelse

Miljøterapeutisk- og ambulant arbeid med barn og unge

I samarbeid med Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør) tilbyr Høgskolen i Oslo og Akershus videreutdanning i miljøterapeutisk- og ambulant arbeid. Undervisningen er lagt til RBUP sine lokaler i Gullhaugveien 1-3, Nydalen i Oslo. Studiet er en klinisk/teoretisk videreutdanning, og det stilles krav om klinisk veiledning gjennom hele utdanningsforløpet.

Studiet gir kompetanse for miljøterapeutisk- og ambulant arbeid innen feltet barn og unges psykiske helse og feltet barnevern. Det vil være fokus på teoriperspektiver som er handlings- og relasjonsorienterte og som legger stor vekt på ressurs- og mestringsforhold med hovedvekt på utviklingspsykologi og systemteori. I tillegg får vitenskapsteorien en omfattende plass på studiet.

Les mer om innhold og organisering.

Studiet kvalifiserer for arbeid som klinisk miljøterapeut med utvidet fagansvar i og utenfor institusjoner innen psykisk helsevern for barn og ungdom og barnevern. Målgruppen er ansatte som arbeider miljøterapeutisk eller ambulant med barn eller unge i psykisk helsevern eller i barnevernet.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Ingen nye opptak.

Opptakskrav

Bachelorutdanning fra høgskole eller universitet, innen helse-, sosial-, velferd- eller pedagogiske fag + to års relevant praksis.

Oversiktstabell - studiets oppbygging

MIL6200 begynner i første semester og går over alle fire semestrene.

Studieinformasjon

Fakta

Miljøterapeutisk- og ambulant arbeid med barn og unge Ingen nye opptak. 60 4 semestre, deltid RBUPs lokaler, Oslo Norsk 20 Studieavgift på 2600 kroner per studieår til HiOA (1300 kroner per semester), samt 590 kroner i semesteravgift.
Publisert: Oppdatert: