HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Studieretning barnevern

Små barn i risiko - styrket kompetanse hos pedagogisk personale

Studiet er et oppdrag fra Bærum kommune og hører inn under fakultet for samfunnsvitenskap.
Målgruppen er førskolelærere ansatt i barnehager i Bærum kommune.

Studiet organiseres med fire hele undervisningsdager i løpet av et studieår. Dagene fordeles på to samlinger. Oppstartsamling vil legges til midten av september, andre samling i slutten av januar. Hver samling består av to undervisningsdager.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Studiet tilbys ikke studieåret 2016/2017.

Opptakskrav

Opptakskrav er bachelorgrad innen førskolelærerutdanning. Søkere må være ansatt i kommunal eller privat barnehage i Bærum kommune.

Studieinformasjon

Fakta

Små barn i risiko - styrket kompetanse hos pedagogisk personale Ikke opptak 2016/2017 10 studiepoeng To semestre Bærum kommunes lokaler Norsk 30 Pris kroner 590,00

Kontakt

Faglig: Tove Skjerve-Nielssen
 Administrativ: Team EVO

Jobbmuligheter

Studiet skal bidra til økt kompetanse om barn som kan leve i livssituasjoner hvor det i barnehagen reises spørsmål ved barnets omsorgssituasjon. Studiet skal også gi noe kunnskap om barnevernets ansvars- og problemfelt innbefattet det juridiske grunnlaget for meldinger mm. Studiet skal videre bidra til å gi barn som strever i hverdagen optimale utviklings og læringsbetingelser i barnehagen.

Publisert: Oppdatert: