HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Bibliotek- og informasjonsvitenskap

Arkivformidling

I løpet av de siste tiårene har aktiv formidling av arkiv blitt en viktig og naturlig del av arkivinstitusjoners arbeid.
Dette emnet er åpent som videreutdanningskurs, og det er relevant for alle som er interessert i arkiv, museer og formidling av kulturarv.

Arkiv har åpnet seg mot publikum på en annen måte enn tidligere. Fra å være vanskelig tilgjengelige dokumentasjonsbanker med fokus på bevaring og behovene til faghistorikere, oppfatter de fleste arkivinstitusjoner seg i dag som allmenne kulturarvinstitusjoner med et mandat fra, og med ressurser som er av interesse for, allmennheten. Dels som følge av dette har også slektskapet med andre kulturarvinstitusjoner, framfor alt bibliotek og museer, blitt sterkere.

Les mer om innhold og organisering.

I dette emnet lærer du om

  • tilgjengeliggjøring og formidling av arkiver ved arkivinstitusjoner
  • teoretiske og metodiske tilnærminger til arkivformidling
  • regelverket om opphavsrett
  • pedagogiske prinsipper og fagdidaktikk
  • digitale fortellinger som formidlingsmetode
  • etiske utfordringer i forbindelse med formidling
  • utfordringer knyttet til digitalisering av arkiv

Emnet inngår i bachelorutdanningen i arkiv og dokumentbehandling.

Det er også åpent som videreutdanningskurs for andre interesserte.

Kurset er samlingsbasert og tar i bruk ulike undervisningsformer som forelesninger, workshops og studiebesøk.

Kurset egner seg alle som er interessert i arkiv- og kulturformidling. Kurset gir både teoretiske og praktiske ferdigheter som er knyttet til formidling av arkiv, men som også kan være relevant for andre ABM- institusjoner.

Et praktisk orientert intensivkurs i digitale fortellinger inngår i kurset.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Opptak skjer etter førstemann til mølla-prinsippet. Få plasser igjen!

Studieinformasjon

Fakta

Arkivformidling Våren 2016 15 stp. 1. semester Pilestredet, Oslo Norsk Semesteravgift: 590 kroner.
Kopiavgift: 200 kroner.

Kontakt

Faglig: Leiv Bjelland

Administrativ: Studieadministrasjonen ved ABI

Publisert: Oppdatert: