HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Studieretning barnevern

Barnevern (master i sosialfag)

Ønsker du dypere kunnskap om barnevernsfeltet? Studieretning barnevern ved masterstudiet i sosialfag gir deg innsikt i samfunnsforholdenes betydning for barns velferd og livsforhold, og analytisk kompetanse for å utforske barnevernsfeltet.

Om studiet

Studieretningen i barnevern retter seg mot personer med ulik relevant profesjonell fagbakgrunn som ønsker utdypet kunnskap om barnevernsfeltet og analytisk kompetanse for å utforske barnevernrelaterte fenomener.

Les mer om innhold og organisering.

Studieretningen viser sammenhenger mellom velferdsordninger, sosialpolitiske beslutninger og barns konkrete hverdagsliv, og kombinerer praksisnær og forskningsbasert undervisning.

Studiet tilbys som heltid over to år og deltid over tre år. Deltid vil si at studiebelastningen er 67%.

Foruten masteroppgaven på 45 studiepoeng består studiet av fem obligatoriske emner og to valgfrie emner.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

Treårig utdanning i barnevern, sosialt arbeid eller tilsvarende. Gjennomsnittskarakter: C eller bedre.

Oversiktstabell

Heltid

1. studieår

2. semester
SFF410015 stp.
Forskningsmetode og design

2. studieår

3. semester
SFF500010 stp.
Vitenskapsteori
4. semester
SBV590045 stp.
Masteroppgaven

Deltid

1. studieår

2. semester
SFF410015 stp.
Forskningsmetode og design

2. studieår

3. semester
SFF500010 stp.
Vitenskapsteori
SBV400010 stp.
Barnevern og kunnskap: Eksplisitt og implisitt teori i barnevernfeltet

3. studieår

5. semester

I deltidsstudiet er det mulig å ta valgfri utveksling i 4. og 5. semester. Merk at fra høsten 2018 vil metodeemnet deles opp i to emner på 10 studiepoeng hver, og masteroppgaven vil gå ned til 40 studiepoeng

Studieinformasjon

Fakta

Masterprogram i sosialfag: Studieretning barnevern August 120 2 år, heltid (3 år, deltid) Pilestredet, Oslo Norsk Semesteravgift: 820 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny student eller har du opptak til studiet allerede? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ: SAM-infosenter

Studenter som spiller et barnespill på en tablet.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til høyere stillinger i barneverntjenesten, statlig barnevern og andre institusjoner innen velferdsforvaltningen og undervisningsstillinger ved sosialarbeider- og barnevernsutdanningene. Studieretningen kvalifiserer også til forskning og videre forskerutdanning på ph.d.-nivå.

Studenter som sitter på plenen.
Publisert: Oppdatert: