HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Bibliotek - styring og ledelse

Bibliotek - styring og ledelse

Ønsker du å kvalifisere deg for lederstillinger innen bibliotekområdet? Masterstudiet i bibliotek - styring og ledelse egner seg for deg som er tilsatt i bibliotek eller beslektede virksomheter, og som etter en periode i arbeidslivet ønsker å videreutvikle din kompetanse.

Om studiet

Gjennom masterstudiet kan du utvikle deg som leder og få inngående kunnskap om styringsformer og ledelsesutfordringer, spesielt i offentlig sektor og i biblioteksektoren. Du vil tilegne deg større innsikt i egen praksis, øke din forståelse av virksomhetens formål og styrke din kompetanse når det gjelder rammebetingelser, virkemidler og arbeidsformer.

Studiet er basert på at studentene har relevant arbeidserfaring, og det er vanlig at de kombinerer studium og arbeid.

Les mer om innhold og organisering.

Studieprogresjon

Normalt tas studiet på deltid over 3 år, men det er også mulig med en raskere studieprogresjon. Heltidsstudenter vil kunne fullføre studiet i løpet av 1,5 år. Studiet har et omfang på 90 studiepoeng og består av obligatoriske fellesemner, valgfrie emner og masteroppgave.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

 

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

  1. Bachelorgrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap eller tilsvarende og 2 års relevant yrkeserfaring eller
  2. Annen bachelorgrad eller tilsvarende og fire års relevant yrkeserfaring, hvorav minst ett år i ledende stilling i bibliotek, på mellomnivå eller høyere.

Arbeidserfaringen skal være gjennomført etter høgskole- eller universitetsutdanning på bachelornivå. Med relevant yrkeserfaring menes arbeid i bibliotek, arkiv eller annen virksomhet med arbeidsoppgaver innen kunnskapsorganisering og/eller kulturformidling.

Studiets innhold og oppbygging

Masterstudiet i bibliotek - styring og ledelse er et deltidsstudium, med et omfang på 90 studiepoeng som består av fellesemner (obligatoriske) 40 studiepoeng, valgfrie emner 20 studiepoeng og masteroppgave 30 studiepoeng. Med unntak av valgemnet Prosjektarbeid (10 stp.) velger studentene emner fra masterstudiet i styring og ledelse ved Fakultet for samfunnsvitenskap, som angitt i tabellen nedenfor. Studiet er organisert med sikte på at det normalt tas på deltid over tre år, men det er også mulig med en raskere studieprogresjon.

1. studieår

2. semester
MSLV450010 stp.
Ledelse i Praksis

2. studieår

4. semester
BSL440010 stp.
Kunnskapsforvaltning og informasjonsadferd

3. studieår

Studieinformasjon

Fakta

Masterstudium i bibliotek – styring og ledelse 30. august 90 3 år, deltid Rom S558 Pilestredet 48, Oslo Norsk Semesteravgift: 720 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny student eller har du opptak til studiet allerede? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig: Tor Arne Dahl
Administrativ: SAM-infosenter

Bilde av innsiden av Pilestredet 32, hvor man ser etasjene oppover gjennom glass.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for lederstillinger i bibliotek og beslektede virksomheter, som arkiv, dokumentasjonssentra og lignende.

Studenter som sitter på plenen.

Studentene forteller

Hvordan er det å studere ved masterstudiet i bibliotek - styring og ledelse?

Publisert: Oppdatert: