HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

BSL4400 Kunnskapsforvaltning og informasjonsadferd

Innhold

Dette kurset fokuserer på individers behov for informasjon og deres informasjonssøkeadferd.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

  • har avansert kunnskap om menneskers informasjonsbehov, og bruk av informasjon og kunnskap i ulike kontekster som for eksempel hverdagsliv, arbeidsliv, forskning og utdanning mv.
  • har god oversikt over og spesialisert kunnskap om de ulike kanalers rolle med hensyn til å fylle informasjonsbehov og betydningen i menneskers informasjonssøkeadferd og informasjons- og kunnskapsdeling
  • har avansert kunnskap om de teoretiske modellene for å forstå informasjonssøkeadferd og informasjons- og kunnskapsdeling
  • har avansert forståelse av sammenhengen mellom kunnskap om menneskers informasjonsadferd og metoder for praktisk informasjons- og kunnskapsforvaltning

Ferdigheter

Studenten

  • kan bruke empiriske og teoretiske modeller til å designe forskningsprosjekter og informasjonssøkadferd og informasjonsformidlende institusjoners rolle i informasjonssøkeprosessen
  • kan reflektere over hvordan informasjonsbehov og informasjonsbruk påvirkes og endres av politiske, demografiske, kulturelle, teknologiske endringer, framveksten av nye former for læring og opplevelse mv
  • kan planlegge, utvikle og lede praktisk informasjons- og kunnskapsforvaltning med utgangspunkt i dyptgående kunnskap om informasjonsbehov og informasjonssøkeadferd

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet organiseres som en serie av tre/fire samlinger over tre dager.

Undervisningsspråkene vil i hovedsak være skandinaviske, men engelsk språk kan også forekomme.

Vurderingsform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

Vurderingsformen er en semesteroppgave. Semesteroppgaven kan skrives individuelt, omfang skal da være på ca. 15 sider, eller den kan skrives i gruppe av to til tre studenter, omfanget skal da være på ca. 20 sider.

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av oppgavene.

Kandidater som ikke består ordinær eksamen, kan levere omarbeidet versjon av semesteroppgaven til sensur en gang. Dersom semesteroppgaven gjøres som gruppe, må alle i gruppa framstille seg til ny/utsatt eksamen ved ikke bestått.

Pensumliste

Vår 2018

Adler, Paul S. (2002). Market, Hierarchy and Trust: The Knowledge Economy and the Future of Capitalism. Chun Wei Choo and Nick Bontis (eds). The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge , Oxford University Press, s. 23-46 (24 p.)

Alper B. S. & Haynes R. B. (2016). EBHC pyramid 5.0 for accessing preappraised evidence and guidance. Evidence Based Medicine , 21(4), 123-5. https://doi.org/10.1136/ebmed-2016-110447.

Amin, A., & Roberts, J. (2008). Knowing in action: Beyond communities of practice. Research Policy , 37(2), 353–369. https://doi.org/10.1016/j.respol.2007.11.003  

Andresen, H. (2008). Norwegian Health Care Professionals' Attitudes towards eHealth. Scandinavian Health Informatics and Terminology Conference, Proceedings . Högskolan i Kalmar, eHälsoinstitutet. https://www.duo.uio.no/handle/10852/22652 (5 p.)

Brown, J. S., & Duguid, P. (2001). Knowledge and Organization: A Social–Practice Perspective. Organization Science , 12(2), 198–213. https://doi.org/10.1287/orsc.12.2.198.10116

Byström, K. (2007). "Approaches to "task" in contemporary information studies" Information Research, 12(4) paper colis 26. (ca. 15 s.) http://www.informationr.net/ir/12-4/colis/colis26.html

Byström, K., Ruthven, I. & Heinström, J. (2017). Work and information: which workplace models still work in modern digital workplaces? Information Research , 22(1), CoLIS paper 1651. http://informationr.net/ir/22-1/colis/colis1651.html  

Bonner, A. & Lloyd A. (2011). What information counts in the moment of practice: Information practices of Renal Nurses. Journal of Advanced Nursing , 67(6):1213-21. (8 p.) https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2011.05613.x

Case, D. O. & Given, L. M. (2016). Looking for information: a survey of research on information seeking, needs, and behavior . (4th ed.) Amsterdam: Elsevier/Academic Press. Ch. 1-7, 10, 11.13 (238 p.)

Choo, C. W. (2007). The Knowing Organization . Oxford University Press. Chapter 1.

Cyr, S., & Choo, C. W. (2010). The individual and social dynamics of knowledge sharing: an exploratory study . Journal of Documentation , 66(6), 824–846. https://doi.org/10.1108/00220411011087832

Davies, E. & McKenzie, P.J. (2004). Preparing for the opening night: temporal boundary objects in textually-mediated professional practice. Information Research , 10(1) paper 211. (ca. 15 s.) http://www.informationr.net/ir/10-1/paper211.html

Duguid, P. (2008). Prologue: Community of Practice Then and Now. In A. Amin & J. Roberts (Eds.), Community, economic creativity, and organization (pp. 1–9). Oxford; New York: Oxford University Press.

Duguid, P. (2005). "The Art of Knowing": Social and Tacit Dimensions of Knowledge and the Limits of the Community of Practice. The Information Society , 21(2), 109–118. https://doi.org/10.1080/01972240590925311  

Eggen, R., Tjensvoll, K. & Nylenna, M. (2014). Examining the Use of an Open Digital Health Library for Professionals. JMIR Res Protoc , 3(4), e66. https://doi.org/10.2196/resprot.3820    

Erden, Z., von Krogh, G. & Nonaka, I. (2008). The quality of group tacit knowledge. The Journal of Strategic Information Systems , 17(1), 4–18. https://doi.org/10.1016/j.jsis.2008.02.002

Isah, E. E. & Byström, K.  (2016). Physicians' learning at work through everyday access to information. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 67 (2), 318-332. (ca. 14 p.) https://doi.org/10.1002/asi.23378

Jarrahi, M. H. & Thomson, L. (2017). The interplay between information practices and information context: The case of mobile knowledge workers. Journal of the Association for Information Science and Technology , 68(5), 1073–1089. https://doi.org/10.1002/asi.23773

Leonardi, P. M., Huysman, M. & Steinfield, C. (2013 ). Enterprise Social Media: Definition, History, and Prospects for the Study of Social Technologies in Organizations. Journal of Computer-Mediated Communication , 19(1), 1–19. https://doi.org/10.1111/jcc4.12029

Lykke, M., Price, S. & Delcambre, L. (2012). How doctors search: A student of query behavior and the impact on search results. Inf. Process Management , 48(6), 1151-1170. (19 p.) https://doi.org/10.1016/j.ipm.2012.02.006

Kruschwitz, U. & Hull, C. (2017). Searching the Enterprise, Foundations and Trends. Information Retrieval , 11, 1. 1-142. https://doi.org/10.1561/1500000053

McKenzie, P. J. (2015). Genre and Typified Activities in Informing and Personal Information Management. In: Genre Theory in Information Studies (Ed. Jack Andersen), pp. 67-90. Emerald Publishing.

McGowan, J. & Sampson, M. (2005). Systematic reviews need systematic searchers. Journal of the Medical Library Association, 93(1), 74. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC545125/

Nonaka, I., Kodama, M., Hirose, A. & Kohlbacher, F. (2014). Dynamic fractal organizations for promoting knowledge–based transformation – A new paradigm for organizational theory. European Management Journal, 32 (1), 137–146. https://doi.org/10.1016/j.emj.2013.02.003

Nonaka, I., & von Krogh, G. (2009). Perspective –Tacit Knowledge and Knowledge Conversion: Controversy and Advancement in Organizational Knowledge Creation Theory. Organization Science , 20(3), 635–652. https://doi.org/10.1287/orsc.1080.0412

Nordsteien, A. (2017). Handling inconsistencies between information modalities workplace learning of newly qualified nurses. Information Research , 22(1), CoLIS paper 1652. http://www.informationr.net/ir/22-1/colis/colis1652.html

Oliver, G. (2008). Information culture: exploration of differing values and attitudes to information in organisations. Journal of Documentation , 64 (3), 363-385.

https://doi.org/10.1108/00220410810867588

Rasmussen, P., & Nielsen, P. (2011). Knowledge management in the firm: concepts and issues. International Journal of Manpower , 32(5/6), 479–493. https://doi.org/10.1108/01437721111158161

Savolainen, R. (2016). Approaches to socio-cultural barriers to information seeking. Library & Information Science Research , 38(1), 52-59. http://doi.org/10.1016/j.lisr.2016.01.007

Sundqvist, A. (2011). Documentation practices and recordkeeping: a matter of trust or distrust?. Archival Science , 11 (3-4), 277-291. https://doi.org/10.1007/s10502-011-9160-3

Taylor, R. S. (1991). Information use environments. Progress in Communication Sciences , 10 , 217-255. (38 p.)

Wallace, D. P. (2007). Knowledge Management: Historical and Cross-Disciplinary Themes . Westport, Libraries Unlimited. Ch. 1 – 7

Wenger, E., White, N., Smith, J. D. & Rowe, K. (2005). Technology for communities . CEFRIO Book Chapter V 5.2. http://waterwiki.net/images/9/97/Technology_for_communities_-_book_chapter.pdf

Wenger-Trayner, E. & Wenger-Trayner, B. (2014 ). Learning in landscapes of practice: a framework. In Wenger-Trayner, E., Fenton-O’Creevy, M., Hutchinson, S., Kubiak, C., & Wenger-Trayner, B. (Eds.) Learning in landscapes of practice: boundaries, identity, and knowledgeability in practice-based learning . Routledge.

White, M. (2015). Critical success factors for enterprise search. Business Information Review , 32 (2). 110-118. https://doi.org/10.1177/0266382115589482

Wilson, T. D. ( 2000). Human information behavior. Informing Science , 3(2), 49-55. http://inform.nu/Articles/Vol3/v3n2p49-56.pdf

Zimmer, J. C. & Henry, R. M. (2017). The role of social capital in selecting interpersonal information sources. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 68(1), 5–21. https://doi.org/10.1002/asi.23577

(Pensumliste ajour: 01.12.2017)

Om emnet

Knowledge management and information behavior Masterstudium i bibliotek, styring og ledelse 10 stp. 2., 4. Norsk og engelsk 2017
Publisert: Oppdatert: