HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Familiebehandling

Familiebehandling (master i sosialfag)

Studieretningen i familiebehandling har en særlig innretning mot familier med barn og unge og deres hverdagsliv. Studiet gir undervisning og trening i familieterapi og familiebehandling i et tverrfaglig perspektiv. En kritisk og etisk tilnærming til praksis og til behandlerrollen vektlegges.

Om studiet

Studiet passer for deg som arbeider med barn og unge og deres omsorgspersoner innenfor ulike helse og velferdsinstanser , og som ønsker en vitenskapelig og analytisk tilnærming til fagfeltet

Les mer om innhold og organisering.

I tillegg til samfunnsvitenskapelige emner om barn og familier gir studiet en innføring i ulike familieterapeutiske metoder og trening i klinisk arbeid med familier. Studiet gir innføring i forskningsarbeid og omfatter en større masteroppgave. Studiet tilbys kun deltid, med en studiebelastning på 67%.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Poenggrense ved siste opptak

8,0

Opptakskrav

Bachelorgrad, cand.mag.-grad eller tilsvarende med en faglig fordypning i sosialt arbeid, barnevern, vernepleie, sykepleie, medisin, psykologi, pedagogikk eller tilsvarende utdanning.

Minstekravet for opptak er gjennomsnittskarakteren C eller 2,7.

Studiets innhold og oppbygging

Studieretningen tilbys kun på deltid, med en studiebelastning på 67%. Studiet består av tre deler: obligatoriske teoriemner, masterklinikk og masteroppgave. Teoriemnene bygger på hverandre. Emnet SFB5100-Psykiske tilstandsbilder hos barn og unge må være bestått før studenten kan begynne sin praksisperiode. Teoriemnene går ellers parallelt med masterklinikken. I masterklinikken integreres ulike behandlingsmetoder gjennom veiledet praksis. Merk at fra høsten 2018 vil metodeemnet deles opp i to emner på 10 studiepoeng hver, og emnet SFB5100-Psykiske tilstandsbilder hos barn og unge vil gå ned til 10 studiepoeng.

Studieinformasjon

Fakta

Master i familiebehandling August 120 3 år, deltid Pilestredet, Oslo Norsk 15 Semesteravgift: 820 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny student eller har du opptak til studiet allerede? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ: SAM-Infosenter

Bilde av innsiden av Pilestredet 32, hvor man ser etasjene oppover gjennom glass.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til:

Les mer om jobbmuligheter
  • arbeid med familier innenfor ulike helse-, sosial- og velferdsinstanser
  • stillinger som krever kompetanse og kunnskap om systematisk dokumentasjon av- og utviklingsarbeid innenfor virksomheten (for eksempel innenfor psykisk helsevern slik som barne- og ungdomspsykiatri, barnevern, familievern, rusomsorg og voksenpsykiatri)
  • undervisningsstillinger ved sosial- og helsefagutdanninger eller andre utdanninger
  • mulighet for å søke opptak til doktorgradsstudier

Studieretningen i familiebehandling inngår i masterstudiet i sosialfag.

Lukk
Studenter som sitter på plenen.

Studentene forteller

Hvordan er det å studere ved familiebehandling?

Se film og les intervju med tidligere studenter

Publisert: Oppdatert: