HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Journalistikk

Journalistikk

På masterstudiet i journalistikk kan du utvikle deg som journalist og skaffe deg den teoretiske tyngden du trenger i møte med en mediebransje i endring.

Om studiet

Masterstudiet gir praktisk og teoretisk kunnskap om journalistiske arbeidsmåter, og om forholdet mellom kilder, journalister og publikum. Globalisering, etikk og journalistikkens betydning i samfunnet står sentralt. Studiet legger vekt på evnen til nytenkning, og utvikler studentenes kompetanse til å bruke sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder.

Les mer om innhold og organisering.

Masterstudiet i journalistikk er praktisk rettet, og har nær kontakt med mediebransjen. Studentene kan vente tett faglig oppfølging og veiledning gjennom hele studieløpet. Studiet har en internasjonal profil, med samarbeidspartnere i en rekke land.

Programmet består av emner tilsvarende 60 studiepoeng og en masteroppgave (60 studiepoeng). Masteroppgaven kan skrives som et forskningsprosjekt eller som et praktisk journalistisk arbeid med en teoretisk del.

Studiet tas normalt som heltidsstudium på to år, fordelt på fire semestre, men kan også tas som deltidsstudium over fire år, fordelt på åtte semestre. Både hel- og deltidsstudiet starter med det obligatoriske innføringsemnet Journalistikkforskning - teori og metode (20 stp). Emnet har ukentlig undervisning, fordelt utover 1. semester. De fleste valgemnene tilbys som intensive ukesamlinger. Mer informasjon om studiet finner du under overskriften ‘Studiets innhold og oppbygging’ og i programplanen.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

Grunnlaget for opptak er en bachelorgrad, en cand.mag.-grad eller tilsvarende med en faglig fordypning i journalistikk, fotojournalistikk eller mediefag på minimum 80 studiepoeng.

Studieinformasjon

Fakta

Masterstudium i journalistikk 20. August 120 stp. 2 år, heltid (4 år, deltid) Pilestredet, Oslo Norsk Semesteravgift: 640 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO).
Kopiavgift 220 (heltidsstudenter)
Kopiavgift 120 (deltidsstudenter)

Mer om studiet

Vil du vite mer om studiet, eller om det å være en HiOA-student? Besøk  student.hioa.no . Her finner du også alt om studiestart:

Kontakt

Faglig: Kristin Skare Orgeret
 Administrativ: SAM-infosenter

Bilde av studenter som redigerer filmopptak i et redigeringsprogram på datamaskinen.

Jobbmuligheter

Masterstudiet kvalifiserer for jobber innen presse og kringkasting, samt innen undervisning, administrasjon og kommunikasjon. En mastergrad i journalistikk gir også grunnlag for forskning og videre studier på doktorgradsnivå.

Dramastudenter som sminker seg til forestilling.
Publisert: Oppdatert: