HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Journalistikk

Journalistikk

På masterstudiet i journalistikk kan du utvikle deg som journalist og skaffe deg den teoretiske tyngden du trenger i møte med en mediebransje i endring.

Om studiet

Masterstudiet gir praktisk og teoretisk kunnskap om journalistiske arbeidsmåter, og om forholdet mellom kilder, journalister og publikum. Globalisering, etikk og journalistikkens betydning i samfunnet står sentralt. Studiet legger vekt på evnen til nytenkning, og utvikler studentenes kompetanse til å bruke sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder.

Les mer om innhold og organisering.

Masterstudiet i journalistikk er praktisk rettet, og har nær kontakt med mediebransjen. Studentene kan vente tett faglig oppfølging og veiledning gjennom hele studieløpet. Studiet har en internasjonal profil, med samarbeidspartnere i en rekke land.

Programmet består av emner tilsvarende 60 studiepoeng og en masteroppgave (60 studiepoeng). Masteroppgaven kan skrives som et forskningsprosjekt eller som et praktisk journalistisk arbeid med en teoretisk del.

Studiet tas normalt som heltidsstudium på to år, fordelt på fire semestre, men kan også tas som deltidsstudium over fire år, fordelt på åtte semestre. Både hel- og deltidsstudiet starter med det obligatoriske innføringsemnet Journalistikkforskning - teori og metode (20 stp). Emnet har ukentlig undervisning, fordelt utover 1. semester. De fleste valgemnene tilbys som intensive ukesamlinger. Mer informasjon om studiet finner du under overskriften ‘Studiets innhold og oppbygging’ og i programplanen.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

Grunnlaget for opptak er en bachelorgrad, en cand.mag.-grad eller tilsvarende med en faglig fordypning i journalistikk, fotojournalistikk eller mediefag på minimum 80 studiepoeng.

Studiets innhold og oppbygging

Studiet tas normalt som heltidsstudium på to år, fordelt på fire semestre eller som deltidsstudium over fire år, fordelt på åtte semestre. Gradens benevnelse er master i journalistikk (120 studiepoeng), tilhørende tittel er master i journalistikk. Gradens engelske benevnelse og den tilhørende tittel er Master of Journalism. Et normalt studieforløp for en fulltidsstudent vil se slik ut:

Heltid

1. studieår

1. semester
MJ400020 stp.
Journalistikkforskning - teori og metode
2. semester

2. semester: Velg enten 20+10 stp. eller 10+10+10 stp.

2. studieår

Vi tar forbehold om at det kan komme endringer.

Et normalt studieforløp for en deltidsstudent vil se slik ut:

Deltid

1. studieår

2. semester

Velg emner på til sammen 40 stp i 2.-4. semester.

2. studieår

3. semester
4. semester

Velg emner på til sammen 40 stp i 2.-4. semester.

3. studieår

4. studieår

Vi tar forbehold om at det kan komme endringer.

I et masterstudium er det viktig at studentene reflekterer over egne valg og prioriterer sine faglige interesser. Det er bakgrunnen for at vi tilbyr mange valgfrie emner på masternivå. Den akademiske disiplinen journalistikk er tverrfaglig, og gjennom valgfriheten må studentene bli bevisste sin egen retning for framtidig fordypning og forskning.

Studieinformasjon

Fakta

Masterstudium i journalistikk 20. August 120 stp. 2 år, heltid (4 år, deltid) Pilestredet, Oslo Norsk Semesteravgift: 640 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO).
Kopiavgift 220 (heltidsstudenter)
Kopiavgift 120 (deltidsstudenter)

Mer om studiet

Vil du vite mer om studiet, eller om det å være en HiOA-student? Besøk  student.hioa.no . Her finner du også alt om studiestart:

Kontakt

Faglig: Kristin Skare Orgeret
 Administrativ: SAM-infosenter

Bilde av studenter som redigerer filmopptak i et redigeringsprogram på datamaskinen.

Jobbmuligheter

Masterstudiet kvalifiserer for jobber innen presse og kringkasting, samt innen undervisning, administrasjon og kommunikasjon. En mastergrad i journalistikk gir også grunnlag for forskning og videre studier på doktorgradsnivå.

Dramastudenter som sminker seg til forestilling.
Publisert: Oppdatert: