HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Studentliv illustrasjon

Litterær journalistikk

Litterær journalistikk er et 10 studiepoengskurs som tilbys som et valgbart emne for studenter som er tatt opp på masterprogrammet i journalistikk ved HiOA og UiO. Emnet tilbys også studenter ved masterstudiet i Bibliotek- og informasjonsfag.

Studieinnhold

Gjennom studiet skal studentene drøfte:

  • Forholdet mellom fiksjon og journalistikk
  • Skjønnlitterære forfattere som journalister
  • Litterær journalistikk gjennom historien
  • Det litterære essayet
  • Reportasjen, især reisereportasjen
  • Dokumentarromanen Litterær dokumentar
  • Forholdet mellom journalistisk teori og litterær teori
  • Teorier om bruk av litterære og fortellende virkemidler i journalistikk
  • Nyjournalistikk New Journalism
  • Skriveeksperimenter

Karrieremuligheter

Studentene skal utvikle og perfeksjonere journalistikkskrivingen sin ved å la seg inspirere av litteratur og litterær journalistikk som anvender litterære virkemidler. Studentene skal tilegne seg en forståelse for forholdet mellom journalistikk og fiksjon, og utvikle en evne til å reflektere kritisk over bruken av virkemidler fra skjønnlitteratur i journalistikken. De skal få innsikt i teori som er relevant for å forstå litterær journalistikk og de skal tilegne seg ferdigheter slik at de kan analysere ulike eksempler på litterær journalistikk.

Søknad og opptak

Søknadsfrist Opptaket er avsluttet.
Opptakskrav

Studenter opptatt på masterprogrammet i journalistikk ved HiOA og UiO er automatisk kvalifisert og vil bli prioritert. Studenter som er tatt opp på masterstudiet i bibliotek- og informasjonsfag er automatisk kvalifisert. Eksterne deltakere må ha fullført en bachelorgrad, eller tilsvarende, i journalistikk, medievitenskap eller andre mediefag, med karakteren C eller bedre i fordypningsdel.

Det vil også kunne gis opptak til personer med bachelorgrad, eller tilsvarende, med karakteren C eller bedre i fordypningsdel og minst to års journalistisk arbeidserfaring.

Fakta om studiet

Litterær journalistikk
Studieopplegg

Omfang: heltid
Studiepoeng: 10
Antall semestre: 1
Studiested: Pilestredet
Undervisningsspråk: Norsk
Antall studenter pr kull: 20
Studiestart:
Kostnader Semesteravgift: Pris kr 580,00

Kopiavgift: Pris kr 200,00

Kontakt

Faglig: Harald Hornmoen
Administrativ: Studieadministrasjonen SAM