HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Offentlig administrasjon og styring

Med en master i offentlig administrasjon og styring får du kunnskapen du trenger for å forstå og håndtere sammensatte utfordringer og endringsbehovene offentlig sektor står overfor.

Offentlig sektor er i sterk endring og trenger med­arbeidere som kan bidra til innovasjon og omstilling. Masterstudiet kan styrke mulighetene for deg som ønsker en karriere med vekt på forvaltning av samfunnets felles ressurser og verdier i fremtiden.

Studiet gir deg innsikt i hvordan offentlig ­forvaltning er organisert og fungerer fra et statsvitenskapelig, økonomisk, juridisk og organisasjons­teoretisk perspektiv. Du lærer prinsipper for ­organisering av offentlig administrasjon, og for styring og ledelse i offentlig sektor.

Les mer om innhold og organisering.

Studiet kvalifiserer deg til å delta i eller lede prosesser for å endre og effektivisere offentlig sektor. Masterstudiet i offentlig administrasjon og styring er særlig relevant for deg som vil jobbe i offentlig sektor, men er også aktuelt innen privat eller frivillig sektor.

Emner i studiet

  • Kontraktsrett for offentlig sektor
  • Offentlig økonomi
  • Performance management in the public sector
  • Politiske prosesser og virkemidler
  • Forskningsmetode og vitenskapsteori
  • Ledelse og kommunikasjon

I tillegg har du et semester med valgfrie emner eller utvekslingsopphold i utlandet. Studiet avsluttes med en masteroppgave på 30 studiepoeng (ett semesters varighet).

Fullstendig programplan med utdypende informasjon om emnene publiseres i desember 2017.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Poenggrense ved siste opptak

Nytt masterstudium

Opptakskrav

Bachelor i administrasjon og ledelse eller en bachelorgrad med minimum 80 studiepoeng i alt fra minst to av de tre fagområdene statsvitenskap/organisasjonsvitenskap, juss og/eller økonomi. Det kreves minimum 10 studiepoeng innen samfunnsvitenskapelig metode, som kan inngå i dette grunnlaget. Emner som inngår i de 80 studiepoengene kan eventuelt være tatt i tillegg til bachelorgraden.

Karaktersnittet må være C eller bedre.

Studiets innhold og oppbygging

Studiet tas normalt som heltidsstudium på to år. Et normalt studieforløp for en fulltidsstudent vil se slik ut:

1. studieår

1. semester
OAS4000
OAS4200
2. semester
OAS4400
OAS4300

1. semester: For de som ikke tilfredsstiller forkunnskapskravet i emnet Offentlig økonomi er emnet Performance Management in the Public Sector obligatorisk.

2. studieår

3. semester
4. semester
OAS5900

3. semester: Valgemnene Arbeidsrettslige perspektiver i endringsprosesser og Strategisk ledelse i offentlig virksomhet går fra desember til mars.

Studieinformasjon

Fakta

Masterstudium i offentlig administrasjon og styring August 2018 120 studiepoeng To år (heltid) Pilestredet, Oslo Norsk

Semesteravgift: 820 kroner.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift

Mer om studiet

Er du en ny student eller har du opptak til studiet allerede? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

SAM-infosenter

Jobbmuligheter

Masterstudiet i offentlig administrasjon og styring er særlig relevant for deg som vil jobbe i offentlig sektor, men er også aktuelt for arbeid innen privat eller frivillig sektor. Studiet kvalifiserer også for opptak på ph.d.-programmer.

Publisert: Oppdatert: