HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Familiebehandling

Sosialt arbeid (master i sosialfag)

Studieretningen i sosialt arbeid retter seg mot personer med ulik profesjonell fagbakgrunn som ønsker å kvalifisere seg videre innen det sosialfaglige fagfeltet.

Om studiet

Studentene øker sin kompetanse i analytisk, kritisk refleksjon over samfunnsforhold og sosialfagenes virksomhet, og får en større innsikt i det komplekse spennet mellom enkeltmenneske og samfunn.

Les mer om innhold og organisering.

Studiet tilbys på heltid over to år og deltid over tre år. Deltid vil si at studiebelastningen er 67%. Foruten masteroppgaven på 45 studiepoeng, består studiet av fem obligatoriske emner og to valgfrie.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad i barnevern, sosialt arbeid eller tilsvarende.

Oversiktstabell

I følgende skjema vises studiets struktur og oppbygging for henholdsvis heltids- og deltidsstudiet. Deltid vil si at studiebelastningen er 67%. Du kan valgfritt velge studentutveksling i 3. semester (heltid) eller 4. og 5. semester (deltid). Merk at fra høsten 2018 vil metodeemnet deles opp i to emner på 10 studiepoeng hver, og masteroppgaven vil gå ned til 40 studiepoeng

Heltid

1. studieår

2. semester
SFF410015 stp.
Forskningsmetode og design

2. studieår

3. semester
SFF500010 stp.
Vitenskapsteori
4. semester
SSA590045 stp.
Masteroppgaven

Deltid

1. studieår

2. semester
SFF410015 stp.
Forskningsmetode og design

2. studieår

3. semester
SFF500010 stp.
Vitenskapsteori
SSA410010 stp.
Sosial og velferdspolitikk

3. studieår

5. semester

Studieinformasjon

Fakta

Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid August 120 2 år, heltid (3 år, deltid) Pilestredet, Oslo Norsk 35 Semesteravgift: 820 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny student eller har du opptak til studiet allerede? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ: SAM-infosenter

Bildet viser kunst som finnes utenpå Kjeller-bygget.

Jobbmuligheter

Samfunnsendringer krever at profesjonene innenfor det sosialfaglige feltet stadig utvikler sine kunnskaper og ferdigheter.

Les mer om jobbmuligheter

Masterprogram i sosialfag legger samfunnsteoretiske perspektiver som grunnlag for hele det sosialfaglige feltet. Et masterstudium i sosialfag- studieretning sosialt arbeid kvalifiserer til stillinger innen sosialfagfeltet som krever kunnskap om systematisk dokumentasjon og evaluering av virksomheten. Utdanningen kvalifiserer også til undervisningsstillinger ved sosialarbeiderutdanninger og forskerstillinger på lavere nivå innen fagfeltet sosialt arbeid samt til opptak til doktorgradsstudier.

Studieretningen i sosialt arbeid inngår i  masterstudiet i sosialfag.

Lukk
Studenter som sitter på plenen.
Publisert: Oppdatert: