HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Styring og ledelse

Styring og ledelse

Ønsker du å bedre dine karrieremuligheter, kombinere jobb og utdanning og bygge opp et flerfaglig nettverk? Masterstudiet i styring og ledelse gir deg nyttig innsikt i aktuelle utfordringer for dagens ledere.

Om studiet

Gjennom masterstudiet kan du utvikle deg som leder og administrator. Du får større innsikt i egen praksis, økt forståelse for virksomhetens formål og styrket kompetanse på rammebetingelser, virkemidler og arbeidsformer.

Les mer om innhold og organisering.

diet er særlig rettet mot offentlig virksomhet, og mot bedrifter og organisasjoner som samarbeider med offentlig sektor. Det er erfaringsbasert, og du må derfor ha relevant yrkeserfaring for å få opptak.

Studiet er lagt opp slik at du kan kombinere det med arbeid. Blant annet er undervisningen organisert i samlinger, normalt tre samlinger av to til tre dager per emne. Du velger selv om du vil ta masterstudiet på deltid over tre år, eller om du ønsker en raskere studieprogresjon. Velger du å ta studiet på fulltid, kan du fullføre det i løpet av halvannet år.

Studiet består av obligatoriske fellesemner (30 studiepoeng), fordypningsemner med valgmuligheter (30 studiepoeng) og masteroppgave (30 studiepoeng).

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Poenggrense ved siste opptak

6,45

Opptakskrav

  1. Bachelorgrad med minst 45 studiepoeng i organisasjons- og administrasjonsfag og to års relevant yrkespraksis eller:
  2. Bachelorgrad med minst 4 års relevant yrkeserfaring, hvorav minst 1 år i ledende stilling på mellomnivå eller høyere. Yrkespraksis skal være etter fullført bachelorgrad.

Studieinformasjon

Fakta

Masterstudium i styring og ledelse August 90 3 år, deltid Pilestredet, Oslo Norsk 40

Semesteravgift: 760 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny student eller har du opptak til studiet allerede? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ: Tone Gjerding

Dame holder forelesning eller presentasjon i en stor sal foran mange tilskuere.

Jobbmuligheter

Med mastergrad i styring og ledelse er du kvalifisert for ledelse, organisasjonsutvikling, prosjektstyring, utredningsarbeid, saksbehandling og annet administrativt arbeid.

Les mer om jobbmuligheter

Masterstudiet passer for arbeidstakere med ulike grunnutdanninger,som har arbeidserfaring innen administrasjon, ledelse eller utredningsarbeid.

Utdanningen er særlig rettet mot offentlig virksomhet, men er også relevant for videre karriere i organisasjons- og næringsliv utenfor offentlig sektor.

Lukk
Christoffer Hovde
Publisert: Oppdatert: