HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

PBIB9200 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning: webindeksering og informasjonssøking

For English language please click ENGLISH top right corner.

Innledning

Valgfritt fordypningsemne

Målgruppe

Målgruppen for emnet er kandidater ved ph.d.-programmet i bibliotek- og informasjons­vitenskap ved OsloMet – storbyuniversitetet, samt andre som ønsker å kvalifi­sere seg til forskning innen feltet, undervisningsstillinger ved universiteter og høgskoler og andre typer stillinger som stiller høye krav til vitenskapelig kompetanse.

Opptakskrav til enkeltemner

Emnet tilbys primært ph.d.-kandidater. Forutsatt ledig plass kan også andre med fullført hoved­fag, mastergrad (120 studiepoeng) eller tilsvarende innen bibliotek- og informasjonsvitenskap,  eller tilsvarende grad innen fag som  informatikk, mediefag, dokumentasjons­vitenskap, kulturfag eller litteratursosiologi, gis opptak til enkeltemner.

Søkere til enkeltemner må sende inn et sammendrag på om lag én side med informasjon om eget ph.d.-prosjekt eller annet prosjekt/interesseområde, med beskrivelse av tema, metode, teoretisk innfallsvinkel, samt hvorfor dette emnet anses som relevant for eget prosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten er i kunnskapsfronten med hensyn til

 • prinsipper for webindeksering og søkealgoritmer
 • teorier for formidling av dokumenter via world wide web og karakteristika ved slike dokumenter
 • de særlige kunnskapsorganisatoriske utfordringer slik formidling stiller, og teoretiske modeller som er utviklet eller applisert for å møte disse utfordringene
 • web-brukernes spørsmål og søkeadferd og metoder til avdekking av søkeadferd
 • brukernes utfordringer i web-søking og verktøy som utvikles for å håndtere slike utfordringer, for eksempel query expansion, ontologier, taksonomier og folksonomier
 • metoder for evaluering av søkesystemer, indekseringsmetoder og semantiske verktøy

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • anvende og vurdere indekseringsmetoder og søketeknikker tilpasset web-baserte informasjonssystemer
 • analysere og fortolke web-søkeres spørre- og informasjonssøkeadferd
 • anvende grunnprinsipper for webindeksering og søkealgoritmer
 • analysere og karakterisere semantiske verktøy og deres tilpasning og plass i web-søking og web-søkesystemer
 • analysere og velge evalueringsmetoder for søkesystemer, indekseringsmetoder og semantiske verktøy

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er organisert som seminar med innslag av forelesninger, og omfatter to samlinger à fire dager. Seminaret gir en løpende gjennomgang av forskningsprosjekter presentert av kandidatene og erfarne forskere. Prosjektene leses i forhold til faglige grunnlagsproblemer og i forhold til den internasjonale forskningsfronten på området. Deltakelse er obligatorisk og forventet alle undervisningsdager. Kun i spesielle tilfeller kan fravær fra undervisning kunne godtas etter søknad.  Ved ikke godkjent fravær vil deltaker miste retten til å få essayet vurdert.

Vurderingsform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

Kandidatene skal skrive et essay på ca. 15 sider. Essayet presenteres og diskuteres i en av samlingene. Essayet skal leveres senest to måneder etter at emnet er avsluttet og vurderes av emneansvarlig. Dersom et essay ikke vurderes som bestått, kan kandidaten levere inn et bearbeidet essay én gang innen et nærmere angitt tidspunkt.

Pensumliste

Balog, Krisztian (2018) Entity-Oriented Search:  Dordrecht: Springer  Chapters 1-5 (made available in the course’s Canvas room)

Golub, K. & Lykke, M. (2009). Automated Classification of Web Pages in Hierarchical Browsing. Journal of Documentation, 65 (6).

Hawking, D. & Zobel, J. (2007). Does topic metadata help with web search. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58 (5). 613-628.

Huang, J. & Efthimiadis, E. N. (2009). Analyzing and Evaluating Query Reformulation Strategies in Web Search Logs . Proceedings of the 18th ACM Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2009), Hong Kong, November 2-6, 2009.

Ingwersen, P. & Järvelin, K. (2005). The turn: Integration of information seeking and retrieval in context.  Dordrecht: Springer. 448 s.

Jansen, B. J. (2006). Search log analysis: what it is, what’s been done, how to do it. Library & Information Science Research, 28. 407 – 432.

Järvelin, K. (2007). An Analysis of Two Approaches in Information Retrieval: From Frame­works to Study Designs. Journal of the American Society for Information Science and Technology 58(7): 971-986.

Keläläinen & Järvelin (2002), Evaluating Information Retrieval Systems Under The  Challenges of Interaction and Multidimensional Dynamic Relevance in: Harry Bruce, Raya Fidel, Peter Ingwersen, and Pertti Vakkari (Eds.) Proceedings of the 4th CoLIS Conference. Greenwood Village, CO: Libraries Unlimited, pp. 253-270.

Knight, S.A. & Spink, A.(2008) Towards a Web Search Information Model 209-234 In: Amanda Spink, Michael Zimmer (Eds.): Web Search Multidisciplinary Perspectives (made available in the course’s Canvas room)

Munk, T. B. & Mørk, K. (2008). Folksonomy, the power law & the significance of the least effort. Knowledge Organization, 34(1). 16-33.

Pharo, N. & Järvelin, K. (2006). 'Irrational' searchers and IR-rational researchers. Journal of the American Society for Information Science and Technology , 57 (2), 222-232.

Price, S. L., Nielsen, M. L., Delcambre, L. M. L., Vedsted, P. & Steinhauer, J. (2009). Using Semantic Components to Search for Domain-Specific Documents: An Evaluation from the System Perspective and the User Perspective. Information Systems, 34 (8). 778 – 806.

Suomela S. &  Kekäläinen, J (2006). User evaluation of ontology as query construction tool. Information Retrieval, 9. 455-475.

Zeng, M. L. (2008). Knowledge organization systems (KOS). Knowledge Organization, 35(2/3). 160-182.

(Pensumliste ajour: 30. april 2018)

Om emnet

Advanced Course in Web Indexing and Retrieval Ph.d. i bibliotek- og informasjonsvitenskap 10 stp. ved behov Engelsk
Publisert: Oppdatert: