HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Sosialt arbeid

Sosialt arbeid og sosialpolitikk

Ph.d.-programmet er disiplinoverskridende ved at det baserer seg på bidrag fra flere samfunnsvitenskapelige og humanistiske disipliner

Om studiet

 Programmet kjennetegnes av metodologisk og teoretisk pluralisme. Samtidig er det lagt vekt på å gi den enkelte ph.d.-kandidat stor mulighet til fordypning.

Les mer om innhold og organisering.

Programmet skal bidra til at de fenomenene som utforskes analyseres i historisk, sosial og kulturell kontekst, og i tillegg legge vekt på et internasjonalt og komparativt perspektiv. Det gjelder både i forskning om relasjoner mellom sosialarbeidere og klienter, og utforming og implementering av sosialpolitiske programmer. Koplingen mellom sosialt arbeid og sosialpolitikk gjør det mulig å undersøke hvordan tiltak og beslutninger påvirker menneskers hverdagsliv, levekår og livskvalitet i ulike livsfaser og livsformer og hvordan den enkeltes livssituasjon må forstås i lys av de sosialpolitiske forhold. I et slikt perspektiv fungerer sosialt arbeid og sosialpolitikk gjensidig berikende.

Programmet består av en opplæringsdel/emnedel (35 studiepoeng) og en forskningsdel (145 studiepoeng, se og programplan.

  • Teoriemne, obligatorisk: Idéer og begreper i sosialt arbeid og sosial politikk (10 stp.)
  • Metode emne, kvalitativt eller kvantitativt (10 stp.)
  • Vitenskapsteori (10 stp.)
  • Fordypningsemne (5 stp.)
Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist.

Opptakskrav

Fullført hovedfag, mastergrad (120 studiepoeng) eller tilsvarende innen sosialfag, helsefag, samfunnsvitenskap eller humaniora.

Studieinformasjon

Fakta

Sosialt arbeid og sosialpolitikk

Fører til grad:
Ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk
Løpende opptak 180 stp. 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Ta kontakt for informasjon Ta kontakt for informasjon.

Mer om studiet

Mer informasjon om ph.d.-programmet:

Kontakt

Faglig: professor  Amy Østertun Geirdal

Administrativ: seniorrådgiver  Anne Thorsen 

Bilde av store luftige vinduer over flere etasjer.

Jobbmuligheter

Høgskolen har et ledende forskningsmiljø i sosialt arbeid  og sosialpolitikk i Norge. 

Les mer om jobbmuligheter

Kombinasjonen mellom sosialt arbeid og sosialpolitikk er en ny konstruksjon og denne ph.d.-en vil være den eneste i landet med denne sammensetningen.

Det er stigende etterspørsel etter personer med førstestillingskompetanse både til undervisnings- og forskerstillinger ved høgskolene og universitetene, og til forskerstillinger i sosialt arbeid og sosialpolitikk ved forskningsinstitutter. Og fagfeltet etterspør også ny kunnskap og forståelse.

Lukk
Publisert: Oppdatert: