HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Enkeltemnetilbudet på Handelshøyskolen og Institutt for offentlig administrasjon og ledelse

Som enkeltemnestudent har du samme rettigheter som alle andre studenter ved utdanningene våre.

Du får adgangskort, tilgang til undervisningen og til den nettbaserte læringsplattformen Canvas, og kan få tilbakemelding fra faglærer på eventuelle arbeider gjennomført i emner. Du betaler semesteravgift og kopiavgift, og får semesterkort som gir studentrabatter. Se mer informasjon om avgifter.

Her kan du lese mer om opptak til enkeltemner.

Listen over enkeltemnetilbudet studieåret 2018-2019 legges ut i løpet av mai 2018.

Emner som tilbys enkeltemnestudenter høsten 2017

Klikk på emnenavnet for tilgang til emneplan og pensumoversikt.

Emnekode og emnenavn:  ØABED2000 Investering og finansiering
Studiepoeng: 7,5 stp.
Studieår: 2. studieår
Semester: Høst
Antall plasser: 5

Emnekode og emnenavn:  FM2000 Facility Management (FM) og serviceledelse
Studiepoeng: 7,5 stp.
Studieår: 2. studieår
Semester: Høst
Antall plasser: Avhengig av ev. antall ledige plasser

Emnekode og emnenavn: REREG3101 Kommunalt og statlig regnskap
Studiepoeng: 7,5 stp.
Studieår: 3. studieår
Semester: Høst
Antall plasser: 3

Emnekode og emnenavn: REREG3000 Årsregnskap og god regnskapsskikk
Studiepoeng: 15 stp.
Studieår: 3. studieår
Semester: Høst og vår
Antall plasser: 3

Emnekode og emnenavn: FM3000 Mennesker, organisasjon og FM (Soft FM)
Studiepoeng: 7,5 stp.
Studieår: 3. studieår
Semester: Høst
Antall plasser: Avhengig av ev. antall ledige plasser

Emnekode og emnenavn:  FM3100 Real Estate Development and Real Estate Economics (NB: på engelsk, og OBS på behov for forkunnskaper)
Studiepoeng: 7,5 stp.
Studieår: 3. studieår
Semester: Høst
Antall plasser: Avhengig av. antall ledige plasser 

Emnekode og emnenavn:  FM3200 Anskaffelser, forhandlinger og kontraktsledelse
Studiepoeng: 7,5 stp.
Studieår: 3. studieår
Semester: Høst
Antall plasser: Avhengig av ev. antall ledige plasser

BALH3100 Strategic Human Resource Management (undervisning på engelsk, eksamen må besvares på engelsk, 10 plasser)

BAL3100 Integration challenges of modern society (Undervisning på engelsk, 10 plasser)

BALH3000 Organizational Behavior and Leadership (Undervisning på engelsk, 10 plasser)

BALS3000 Offentlige anskaffelser (10 plasser)

BALV3000 Ledelse og styring i velferdsfeltet (10 plasser)

BALV3300 Brukermedvirkning og profesjonsledelse (10 plasser)

BALV3400 European Union and EEA Law (Undervisning på engelsk, eksamen må besvares på engelsk, 10 plasser)

BALS3100 Økonomistyring i offentlig sektor (Forkunnskapskrav: Offentlig og privat regnskap, bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi, 10 plasser)

BALS3200 Samfunnsøkonomisk analyse (Forkunnskapskrav: minimum 10 studiepoeng i samfunnsøkonomi og tilsvarende kvalifiseringskurset i matematikk (BALFORK) 10 plasser)

Emner som tilbys enkeltemnestudenter våren 2018

Klikk på emnenavnet for tilgang til emneplan og pensumoversikt.

Emnekode og emnenavn:  FM2100 Buildings, infrastructures and FM (Hard FM) (NB: på engelsk)
Studiepoeng: 7,5 stp.
Studieår: 2. studieår
Semester: Vår
Antall plasser: Avhengig av ev. antall ledige plasser

Emnekode og emnenavn:  ØAADM3500 Praktisk personalledelse
Studiepoeng: 7,5 stp.
Studieår: 3. studieår
Semester: Vår
Antall plasser: 5

Emnekode og emnenavn:  FM3300 Personaladministrasjon og samfunnsansvar i praksis
Studiepoeng: 7,5 stp.
Studieår: 3 studieår
Semester: Vår
Antall plasser: Avhengig av ev. antall ledige plasser

Emnekode og emnenavn:  FM3600 FM og folkehelse
Studiepoeng: 7,5 stp.
Studieår: 3 studieår
Semester: Vår
Antall plasser: Avhengig av ev. antall ledige plasser
OBS: Valgemne - forbehold om gjennomføring

Annen relevant informasjon

Har du spørsmål? Kontakt  infosenter-sam@oslomet.no.

Gå tilbake til hovedoversikt over enkeltemner og privatisteksamen ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

Unn Målfrid Rolandsen Publisert: Oppdatert: