HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Enkeltemneopptak på Handelshøyskolen ved HiOA høst 2017 og vår 2018

Som enkeltemnestudent på Handelshøyskolen ved HiOA har du samme rettigheter som alle andre studenter ved utdanningene våre.

Du får adgangskort, tilgang til undervisningen og til den nettbaserte læringsplattformen Fronter, og kan få tilbakemelding fra faglærer på eventuelle arbeider gjennomført i emner. Du betaler vanlig semesteravgift og kopiavgift, og får semesterkort som gir vanlige studentrabatter. Se mer informasjon om avgifter.

Hvordan søker du

Du søker om opptak elektronisk på søknadsweb. Pinkode lager du idet du logger deg på. Se søknadsstart og søknadsfrister.

Søknadene behandles fortløpende .  Du får svar på din søknad på e-post. Du kan delta på undervisning mens du venter på svar. Les mer om gjennomføring av enkeltemneopptaket.

Spørsmål om enkeltemneopptaket kan sendes til infosenter-sam@hioa.no.

Opptakskrav

For å kvalifisere for enkeltemneopptak må du oppfylle de generelle opptakskravene til studiet samt eventuelle fagkrav for å kunne ta det enkelte emnet. Dette fremkommer av emneplanene (klikk på emnekodene i tabellen nedenfor).

Dersom du ikke skulle få plass på ønsket emne, kan du søke om plass som privatist dersom emnet også tilbys privatister.

Har du en fullført bachelorgrad i økonomi og administrasjon / regnskap og revisjon / Facility Management fra HiOA? Du kan ikke innvilges opptak som enkeltemnestudent til et emne du har tatt tidligere ved våre studier. Tidligere emner må man søke om å få ta som privatist. Se mer informasjon om privatisteksamen.

Emner som tilbys enkeltemnestudenter høsten 2017

Klikk på emnenavnet for tilgang til emneplan og pensumoversikt.

Emnekode og emnenavn:  ØABED2000 Investering og finansiering
Studiepoeng: 7,5 stp.
Studieår: 2. studieår
Semester: Høst
Antall plasser: 5

Emnekode og emnenavn:  FM2000 Facility Management (FM) og serviceledelse
Studiepoeng: 7,5 stp.
Studieår: 2. studieår
Semester: Høst
Antall plasser: Avhengig av ev. antall ledige plasser

Emnekode og emnenavn: REREG3101 Kommunalt og statlig regnskap
Studiepoeng: 7,5 stp.
Studieår: 3. studieår
Semester: Høst
Antall plasser: 3

Emnekode og emnenavn: REREG3000 Årsregnskap og god regnskapsskikk
Studiepoeng: 15 stp.
Studieår: 3. studieår
Semester: Høst og vår
Antall plasser: 3

Emnekode og emnenavn: FM3000 Mennesker, organisasjon og FM (Soft FM)
Studiepoeng: 7,5 stp.
Studieår: 3. studieår
Semester: Høst
Antall plasser: Avhengig av ev. antall ledige plasser

Emnekode og emnenavn:  FM3100 Real Estate Development and Real Estate Economics (NB: på engelsk, og OBS på behov for forkunnskaper)
Studiepoeng: 7,5 stp.
Studieår: 3. studieår
Semester: Høst
Antall plasser: Avhengig av. antall ledige plasser 

Emnekode og emnenavn:  FM3200 Anskaffelser, forhandlinger og kontraktsledelse
Studiepoeng: 7,5 stp.
Studieår: 3. studieår
Semester: Høst
Antall plasser: Avhengig av ev. antall ledige plasser

Emner som tilbys enkeltemnestudenter våren 2018

Klikk på emnenavnet for tilgang til emneplan og pensumoversikt.

Emnekode og emnenavn:  FM2100 Buildings, infrastructures and FM (Hard FM) (NB: på engelsk)
Studiepoeng: 7,5 stp.
Studieår: 2. studieår
Semester: Vår
Antall plasser: Avhengig av ev. antall ledige plasser

Emnekode og emnenavn:  ØAADM3500 Praktisk personalledelse
Studiepoeng: 7,5 stp.
Studieår: 3. studieår
Semester: Vår
Antall plasser: 5

Emnekode og emnenavn:  FM3300 Personaladministrasjon og samfunnsansvar i praksis
Studiepoeng: 7,5 stp.
Studieår: 3 studieår
Semester: Vår
Antall plasser: Avhengig av ev. antall ledige plasser

Emnekode og emnenavn:  FM3600 FM og folkehelse
Studiepoeng: 7,5 stp.
Studieår: 3 studieår
Semester: Vår
Antall plasser: Avhengig av ev. antall ledige plasser
OBS: Valgemne - forbehold om gjennomføring

Annen relevant informasjon

Gå tilbake til hovedoversikt over enkeltemner og privatisteksamen ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

Unn Målfrid Rolandsen Publisert: Oppdatert: