HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Enkeltemner på masternivå ved fakultet for samfunnsvitenskap

På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan søke opptak til enkeltemner på masternivå, og hvilke emner som er tilgjengelige.

Som enkeltemnestudent ved Høgskolen i Oslo og Akershus har du samme rettigheter som alle andre studenter ved utdanningene våre.

Du får adgangskort, tilgang til undervisningen og til den nettbaserte læringsplattformen Fronter/Canvas, og kan få tilbakemelding fra faglærer på eventuelle arbeider gjennomført i emnet. Du betaler vanlig semesteravgift og kopiavgift, og får semesterkort som gir vanlige studentrabatter. Se mer informasjon om avgifter.

Hvordan søker du

Steg 1: Du søker om opptak til enkeltemner elektronisk via søknadsweb. Søknadsweb åpnes 1. desember for emner som går i vårsemesteret og 15. juni for emner som går i høstsemesteret. Pinkode lager du idet du logger deg på. Du søker først opptak rettet mot et bestemt masterprogram, så behandler opptakskontoret søknaden og sjekker om du oppfyller kravene til opptak. Oppfyller du kravene, får du generelt opptak. Du får svar på din søknad på e-post.

Steg 2: Fra og med 6. august kan du melde deg opp til det emnet som er aktuelt for deg. Dette gjør du i Studentweb. Det er førstemann-til-mølla prinsippet som gjelder ved oppmelding, og emnet lukkes automatisk når det er fullt, eller når undervisningen starter.

Opptakskrav

For å kvalifisere for enkeltemneopptak må du oppfylle de generelle opptakskravene til studiet, samt eventuelle fagkrav for å kunne ta det enkelte emnet. Dette framkommer av emneplanene (klikk på emnene i listen nedenfor).

Annen relevant informasjon

Emner høst 2018

Styring og ledelse

Viktig informasjon om   Opptakskrav

Performance Management in the Public Sector

Sosialfag

SFV4500 - Velferd som tekst

Begynner 14. september

SFV4800 - Anvendt analyseverksted - Ungdata

Begynner 11. september. Opptakskrav: fullført og bestått kvantitativ metode på minimum 5 stp.

Bibliotek- og informasjonsvitenskap

NB! sjekk  timeplanen for tid og sted for undervisningen

MBIB4240 Informasjons- og kulturinstitusjoner

Undervisningen starter onsdag 22. august  

MBIB4140 Metadata og interoperabilitet

Undervisningen starter tirsdag 21. august 

MBIB4150 Vitenskapelig kommunikasjon

Undervisningen starter tirsdag 21. august 

MBIB4320 Litteratursosiologi

Undervisningen starter mandag 10. september 

Journalistikk

Opptakskrav enkeltemner journalistikk:

En bachelorgrad eller tilsvarende.  Søker må ha karaktersnitt C eller bedre i det faglige grunnlaget for opptak, jamfør forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus .

NB! sjekk  timeplanen for tid og sted for undervisningen.

MJ4700 Språk og diskurs i journalistikken

Undervisningen starter mandag 10. september.

MJ4200 Videojournalistikk 

Undervisningen starter mandag 27. august.

Økonomi og administrasjon

Det tilbys ikke enkeltemner i masternivå innen økonomi og administrasjon. Det kan likevel være mulig å kunne ta et emne med forutsetning at du har aktiv studierett i et masterprogram i økonomi og administrasjon ved et annet lærested. For å undersøke muligheten, send e-post til ElinKristin.Hansen@hioa.no.

Tone Gjerding Publisert: Oppdatert: