meny
søk
English
Arkivvitenskap

Arkivvitenskap

Arkivarer har kompetanse i hvordan arkiver dannes, ordnes og oppbevares. De bruker denne kunnskapen til å organisere dokumenter, både i digital form og på papir.

Om studiet

Årsstudiet i arkivvitenskap gir deg teoretisk, metodisk og teknisk innsikt i hvorfor og hvordan arkiver blir skapt, organisert, bevart og brukt i privat og offentlig virksomhet.

Les mer om innhold og organisering.

Du får kunnskap om arkivenes betydning for enkeltmennesker, organisasjoner, virksomheter og samfunnet, og om regelverket for offentlighet og innsyn.

Studiet gir deg høy kompetanse i arkivdanning og bevaring, og du lærer hvordan arkivfunksjonen i virksomheter og organisasjoner kan planlegges og administreres på en forsvarlig og effektiv måte.

Studiet er samlingsbasert, og vil ha 4 samlinger per semester.

Studiet er et deltidsstudium som tas over to år. Det er ikke obligatorisk undervisning, men sentrale deler av pensum gjennomgås i undervisningen. Det kan være obligatorisk tilstedeværelse i forbindelse med løsning av arbeidskrav.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se www.samordnaopptak.no

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 55,6
Kvote for førstegangsvitnemål: alle kvalifiserte

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Søk med studiekode

215 601

Studiets innhold og oppbygging

Studiet består av fire obligatoriske arkivfaglige emner, og tilbys på deltid. Nærmere informasjon om innholdet i de enkelte emner framgår av emnebeskrivelsene under. Studiets oppbygging kan framstilles skjematisk på følgende måte:

Studieinformasjon

Fakta

Årsstudium i arkivvitenskap August 60 2 år, deltid Pilestredet, Oslo Norsk 12 Semesteravgift: 720 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ: SAM-infosenter

Bilde av innsiden av Pilestredet 32, hvor man ser etasjene oppover gjennom glass.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til jobber innenfor arkivtjenesten i offentlig forvaltning og private virksomheter, og i offentlige og private arkivinstitusjoner.

Studenter avbildet på avstand blant vinduer i P32.

Studentene forteller

Hva egentlig en arkivar?

Publisert: Oppdatert: