HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Arkivvitenskap

Arkivvitenskap

I en omskiftelig verden er behovet for pålitelig informasjon større enn noen gang. Årsstudiet i arkivvitenskap er et deltidsstudium som gir kompetanse i å danne og oppbevare arkiv av alle slag, med vekt på digitale arkiv.

Om studiet

Årsstudiet i arkivvitenskap gir deg teoretisk og metodisk innsikt i hvorfor og hvordan arkiver blir skapt, organisert, bevart og brukt i privat og offentlig organisasjoner.

Les mer om innhold og organisering.

Du får kunnskap om arkivenes betydning for enkeltmennesker, organisasjoner, virksomheter og samfunnet, og om regelverket for offentlighet og innsyn. Studiet gir deg høy kompetanse i arkivdanning og bevaring, og du lærer hvordan dokumentasjon i virksomheter og organisasjoner kan planlegges og administreres på en forsvarlig og effektiv måte.

Fordi dokumentasjon i dag skapes i mange ulike systemer og formater, er det stort behov for teoretiske og metodologiske kunnskaper i dagens samfunn.

Studiet er samlingsbasert, og har fire samlinger per semester.

Studiet er et deltidsstudium som tas over to år. Det er ikke obligatorisk undervisning, men sentrale temaer gjennomgås i undervisningen. Det kan være obligatorisk tilstedeværelse i forbindelse med løsning av arbeidskrav.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se www.samordnaopptak.no

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 54,9
Kvote for førstegangsvitnemål: alle kvalifiserte

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Søk med studiekode

215 601

Studieinformasjon

Fakta

Årsstudium i arkivvitenskap August 60 2 år, deltid Pilestredet, Oslo Norsk 12 Semesteravgift: 720 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ: SAM-infosenter

Bilde av innsiden av Pilestredet 32, hvor man ser etasjene oppover gjennom glass.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til jobber innenfor arkivtjenesten i offentlig forvaltning og private virksomheter, og i offentlige og private arkivinstitusjoner.

Ble arkivar for å delta i samfunnsutviklingen 250px
Publisert: Oppdatert: