HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Informasjon til søkere og nye studenter

Introduksjon til bibliotek- og informasjonsvitenskap (nettstudium).

Opptak

Etter at du har fått studieplass

Komme i gang

Ressurser

Innleveringer, eksamen og studieprogresjon

Progresjon

Introduksjon

Velkommen som student ved nettstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap!

Bibliotek- og informasjonsvitenskap (nettstudium) er lagt opp som nettbaserte kurs med øvelses- og innsendingsoppgaver, og består av fire emner og en praksisperiode. Oppgavene løses og leveres i Fronter, som er Høgskolens læringsplattform på nett. Det er ingen obligatoriske samlinger i studiet, men eksamen i to av de fire emnene må avlegges i Høgskolens lokaler.

Vi håper at informasjonen på denne nettsiden kan lette din studiesituasjon. Vi anbefaler også at du gjør deg kjent med den øvrige informasjonen på våre nettsider, og spesielt studiets programplan.

Høgskolen i Oslo og Akershus har retningslinjer for sine studenter, og som nettstudent plikter du også å følge disse. Vi informerer via e-post, Fronter og på våre nettsider om endringer i fag og studieopplegg, og eventuell annen informasjon som har betydning for deg som student. Du har selv ansvar for å holde deg orientert, og det er derfor viktig at du leser e-post regelmessig.

Bibliotek- og informasjonsvitenskap (nettstudium) er et deltidsstudium med normert studietid på to år, men vi åpner også for at det kan gjennomføres på ett år. Se fullføre på heltid for nærmere informasjon om dette. Dersom man ikke klarer å fullføre studiet på normert tid, er det anledning til å søke om å utvidet studierett i inntil ett år i tillegg.

Studenter som er inaktive over en lengre periode, risikerer å miste studieretten. Vi ber derfor studenter som ikke følger normert studieprogresjon om å melde fra snarest.

Opptak

Søke opptak til studiet / søknadsperioder

Det er to opptaksperioder, med mulighet for oppstart i hhv. august og i januar.

Opptak med studiestart i august (høstsemesteret):

 • Åpnes for søking den 1. april. Søknadsfrist 1. juni.

Opptak med studiestart i januar (vårsemesteret):

 • Åpnes for søking den 1. oktober. Søknadsfrist 1. desember.

Svar på søknaden vil normalt foreligge én til to uker etter søkefristens utløp. Du søker opptak via SøknadsWeb.

Etter at du har fått studieplass

Motta e-post med studentnummer og PIN-kode

Ca. én uke etter at du har takket ja til studieplass, vil du få tilsendt en PIN-kode og ditt studentnummer, som må benyttes for å aktivere IT-kontoen, slik at du får tilgang til Fronter og student-epost. Denne e-posten sendes automatisk ut til alle nye studenter.

Semesterregistrering og semesteravgift

Betaling av semesteravgift og semesterregistrering må gjøres på begynnelsen av hvert semester. Studenter som ikke gjør dette vil miste studieretten. På denne lenken finner du veiledning om hvordan semesterregistreringen gjennomføres.

Merk: Studenter ved dette studieprogrammet kan ikke selv melde seg til eksamener i Studentweb. Dette gjøres av studieadministrasjonen ved kursbestilling.

Komme i gang

Bestilling av kurs og kursmateriell

Merk at du selv ikke har anledning til å melde deg opp til kurs i Studentweb. For å få tilgang til emner i Studentweb og fronter, skal kursene bestilles ved å sende en e-post til sam-abi-fjern@hioa.no med opplysninger om hvilket eller hvilke kurs du ønsker å bestille.

Med utgangspunkt i  kursoversikten bestemmer du deg for hvilke kurs du ønsker å ta. Deretter sender du en bestilling til sam-abi-fjern@hioa.no. Du vil motta en bekreftelse per e-post, normalt innen to virkedager etter din bestilling. Når du har mottatt denne bekreftelsen vil du også kunne se emnet i din utdanningsplan i Studentweb.

Kort tid etter bestillingen vil du få elektronisk tilgang til kursene i Fronter. Du bruker det samme brukernavn/passord som ved de andre IT-tjenestene.

OBS: Du kan bare bestille kurs for inneværende semester. Neste semesters kurs kan tidligst bestilles mot slutten av semesteret. Emner som går på høstsemesteret kan bestilles tidligst 10. juni, og emner som går på vårsemesteret kan bestilles tidligst 10. desember.

Betaling for kurspakkene

Giro for betaling av kurspakkene ettersendes pr post, og betalingsfrist er 14 dager. Etter angrerettloven har du 14 dagers angrefrist. Angrerettsfristen begynner å løpe fra man får tilgang til kursmaterialet i Fronter/Canvas.

Merk: Semesteravgiften er en separat faktura som du mottar i Studentweb. Denne må betales i tillegg til kursavgift.

Arbeidsgiver/NAV skal betale

Dersom vi skal fakturere noen andre enn deg som privatperson, er det viktig at du oppgir fakturaadressen hver gang du bestiller et kurs. Om dette ikke blir gjort vil giroen automatisk sendes til din semesteradresse.

Praksisperioden

Tre måneders praksis (på fulltid) i et bibliotek eller beslektet virksomhet må være gjennomført for å fullføre nettstudiet. Tidligere praksis kan også benyttes i denne sammenheng. På følgende lenke finner du ytterligere informasjon om praksisperioden på nettstudiet.

Om det er hensiktsmessig, kan praksisarbeidet strekkes over en lengre periode, slik at man f.eks. gjennomfører seks måneder i en 50 prosent stilling i stedet. Man får ikke godkjent studiet før du har gjennomført praksisperioden.

Obligatorisk oppmøte

Det er ingen forelesninger på nettstudiet, og derfor heller ingen obligatorisk fremmøteplikt. Det er heller ikke obligatorisk oppmøte første skoledag/studiestart. Eneste tilfellene hvor det er aktuelt med fremmøte er ved gjennomføring av skriftlig skoleeksamen.

Fortsette med delvis gjennomført kurs

Dersom du skal ta opp et kurs du tidligere har begynt på men ikke har fullført, må du sende en sende en e-post om dette, slik at du får tilgang til det nye Fronter-rommet og en vurdering på om du må gjennomføre arbeidskrav på nytt eller ikke.

Kursoversikt og priser

Programplan 2017/18 (blir publisert 20. mai)

LIG6100 - Bibliotek og samfunn  (Høst)

 • Antall arbeidskrav: 10
 • Pris: 6000 kroner

LIG6201 - Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1  (Høst)

 • Antall arbeidskrav: 12
 • Pris: 6000 kroner

LIG6301 - Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 2  (Vår)

 • Antall arbeidskrav: 5
 • Pris: 6000 kroner

LIG6400 - Litteratur- og kulturformidling 1: Historiske perspektiv (Vår)

 • Antall arbeidskrav: 6
 • Pris: 6000

Jeg har betalt semesteravgift til en annen institusjon for dette semesteret. Må jeg betale til HiOA i tillegg?

Nei, studenten trenger ikke betale ekstra semesteravgift til Høgskolen i Oslo og Akershus, men må kunne dokumentere at den er betalt ved et annet studiested. Kvittering eller gyldig kopi av kvittering sendes til sam-abi-fjern@hioa.no i god tid før betalingsfristen utløper.

Kontaktpersoner

Studieadministrasjonen v/Christian Haug:

 • Informasjonsansvarlig.
 • Bestilling av kurs og kurspakker.
 • Fronterromtilgang.
 • Eksamen.
 • Alle generelle henvendelser.

E-post:  sam-abi-fjern@hioa.no.

Gerd Berget:

 • Fronter
 • Faglige spørsmål

E-post:  sam-abi-fjern@hioa.no .

Ressurser

Kurspakkene

De fleste kursene består av innsendingsoppgaver og ett eller flere kompendium. Noen kurs har også øvingsoppgaver med løsningsforslag. Det meste av pensumlitteraturen, inkludert kompendiene, er digitalt tilgjengelig i Fronter. Noe må man påregne å kjøpe selv eller låne på biblioteket. Hvilke kompendier som følger med i hvilke kurspakker fremgår av pensumoversikten under hvert enkelt emne i programplanen.

Hvordan kommer jeg inn i Fronter?

Du logger deg inn på Fronter med brukernavn og passord du får når du aktiverer IT-kontoen din. Du finner brukerveiledninger for Fronter her.

Studentsamarbeid

Vi anbefaler å samarbeide med andre nettstudenter. Et samarbeid kan føre til gode, faglige diskusjoner og være til gjensidig nytte. Det er derfor opprettet diskusjonsforum i alle våre Fronter-rom.

Kan jeg få studentkort?

Nettstudenter kan få studentkort (studentkortet brukes som adgangskort i HiOA's lokaler) om det er ønskelig. For å få studentkort må man henvende seg til Kortsenteret i Pilestredet 46 for å ta bilde til kortet. Mer informasjon om studentkort og digitalt studiebevis finner du på student.hioa.no. Det er ikke mulig å få studentkortet tilsendt i posten.

Innleveringer, eksamen og studieprogresjon

Studieløpet

Når det gjelder studieemnene, må studentene forholde seg til at hver eksamen kun arrangeres én gang i året. For å kunne gå opp til eksamen må alle innleveringer i det aktuelle emnet være bestått. Hvilken rekkefølge du ønsker å gjøre innleveringene i er valgfritt, men vi anbefaler å følge nummereringen.

KOG1.1 (LIG6201) må være bestått før man kan bestille og gå opp til eksamen i KOG1.2 (LIG6301)

Arbeidskrav og eksamen

I alle emner er det arbeidskrav som må leveres inn. Se Kursoversikt og pristabellen for oversikt over antall innleveringer i hvert enkelt kurs. Man må påregne inntil 2 uker fra man leverer en besvarelse til man får tilbakemelding i Fronter. Innleveringene som rettes vurderes godkjent/ikke godkjent. Svar på samme innlevering kan sendes inn maksimalt tre ganger. Hvis resultatet fortsatt ikke er godkjent må kandidaten trekke seg fra kurset.

Innleveringsfrister for arbeidskrav (ikke eksamen)

Oversikt over siste frist for innlevering av arbeidskrav i de ulike emnene. Merk at dette gjelder arbeidskravene og ikke eksamensoppgavene. Datoer for eksamener er tilgjengelig i Studentweb.

Høstemner:

 • LIG6201 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.1: Siste frist for innlevering av arbeidskrav:  20. november .
 • LIG6100 Bibliotek og samfunn: Siste frist for innlevering av arbeidskrav:  10. desember .

Våremner:

 • LIG6301 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.2: Siste frist for innlevering av arbeidskrav:  10. mai .
 • LIG6400 Litteratur og kulturformidling: Siste frist for innlevering av arbeidskrav:  10. mai .

Rekker ikke innleveringsfristen

Studenter som ikke rekker å bli ferdig med alle arbeidskrav innen innleveringsfristen, vil måtte sette emnet på vent til neste år. Det er fordi det ikke er anledning til å jobbe med høstemner i vårsemesteret og omvendt.

Så lenge emnet tas opp det påfølgende året trenger man ikke betale for emnet på nytt. Normalt trenger man heller ikke å gjennomføre de samme arbeidskravene på nytt (med forbehold om at emnet ikke har blitt kraftig revidert siden man sist gjennomførte arbeidskravene).

Når innleveringsfristen utløper, vil alle godkjente arbeidskrav registreres i Studentweb, og du vil bli meldt av eksamen. For å få tilgang til emnet igjen må du sende en e-post til sam-abi-fjern@hioa.no på begynnelsen av semesteret emnet går i. Høstemner (LIG6100, LIG6201) kan man tidligst få tilgang i juni. Våremner (LIG6301, LIG6400) kan man tidligst få tilgang i desember.

Utsatt innleveringsfrist

Studenter som ved innleveringsfristens utløp kun mangler to arbeidskrav (de øvrige trenger ikke være bestått, men de må være levert), kan få utvidet innleveringsfristen med maksimum sju dager. For å få innvilget utsatt innleveringsfrist må man søke om dette ved å sende en e-post til sam-abi-fjern@hioa.no. Forutsetningen for å få dette innvilget er altså at alle arbeidskrav (minus to) er levert i fronter. Det gis ingen ytterligere utsettelse.

Mappeeksamen

Emnet LiG6100 har mappeinnlevering som eksamensform. Mappen skal inneholde det siste arbeidskravet i hver av emnets tre deler. For å få lov til å gå opp til eksamen (dvs. levere mappen), må disse tre arbeidskravene være godkjent. Arbeidene som legges i mappen, kan være identiske med besvarelsene som ble sendt inn til rettelærer, eller de kan være en bearbeidet versjon. Som oftest gir rettelærer råd om hva som kan forbedre oppgaven, eller man selv kommer på nye momenter som  kan være viktige å ha med. Da har man altså muligheten til å jobbe videre med teksten på egen hånd fram til eksamen.

Hjelpemidler på eksamen i LIG6201

Tillatte hjelpemidler på eksamen i LIG6201 er Katalogiseringsreglene og Normarc. Vær oppmerksom på at du ikke har tilgang til Internett på eksamen, og må derfor ha printet ut Normarc i forkant. Katalogiseringsreglene må du ha i bokform. Når det gjelder Normarc kan du printe den ut fra nettet og ta med utskriften

Progresjon

Hvor lang tid har jeg til å fullføre studiet?

Normert studietid er to år. Du mister studieretten hvis du ikke

 • tar eksamen over en gitt periode
 • betaler semesteravgift
 • bekrefter utdanningsplan i Studentweb
 • fullfører innen normert tid

For detaljert informasjon se  Forskrift om studier og eksamen ved HiOA.

Hvis man forsinkes i studieløpet er det mulig å søke om utvidet studierett i inntil ett ekstra år.

Jeg ønsker å fullføre studiet på heltid. Hvordan bør jeg legge opp studieløpet?

Under ser du hvordan du må legge opp studieløpet for å fullføre studiet på heltid over ett år.

Høstsemesteret:

 • LIG6100 Bibliotek og samfunn.
 • LIG6201 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.1.

Vårsemesteret:

 • LIG6301 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.2.
 • LIG6400 Litteratur- og kulturformidling.

I tillegg må praksisperioden være fullført i løpet av denne perioden.

NB! Det er kun mulig å gjennomføre studiet på ett år dersom man starter på høstsemesteret fordi LIG6301 (vår) krever at man har bestått LIG6201 (høst) først.

Kan jeg søke opptak til 2. år bachelor i bibliotek og informasjonsvitenskap?

Ikke direkte. Du må eventuelt søke opptak til studiet som normalt via Samordna Opptak for deretter å søke om innpassing av de emnene man har tatt fra før. Forutsatt at hele vårt første år blir godkjent etter at innpassingssøknaden er behandlet, kan man starte direkte i 2. studieår på bachelorstudiet.

Avbrudd i studiet

Om du ønsker å si fra deg studieplassen, kan du sende en mail til ABI og informere om dette. Du vil innen et par dager motta en bekreftelse på at studieplassen er avsluttet.

Hvordan melder jeg meg av et kurs?

Send en e-post til sam-abi-fjern@hioa.no.

Publisert: Oppdatert: