HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Informasjon til søkere og nye studenter

på nettstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap.

Oversikt

Opptak

Etter at du har fått studieplass

Komme i gang

Ressurser

Innleveringer, eksamen og studieprogresjon

Progresjon

Introduksjon

Velkommen som student ved nettstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap!

Bibliotek- og informasjonsvitenskap (nettstudium) er nettbaserte kurs med øvelses- og innleveringsoppgaver, og består av fire kurs/emner og en praksisperiode. Oppgavene/arbeidskravene leveres i Canvas, som er Universitets læringsplattform på nett. Det er ingen obligatoriske samlinger i studiet, men eksamen i to av de fire emnene må avlegges i Universitets lokaler.

Det er viktig at du gjør deg kjent med studiets program- og emneplaner. Denne nettsiden skal gi deg nyttig, praktisk tilleggsinformasjon. 

OsloMet har regelverk og retningslinjer for sine studenter, og som nettstudent plikter du også å følge disse. Vi informerer via e-post, Canvas og på våre nettsider om endringer i fag og studieopplegg, og eventuell annen informasjon som har betydning for deg som student. Du har selv ansvar for å holde deg orientert, og det er derfor viktig at du leser e-post regelmessig.

Bibliotek- og informasjonsvitenskap (nettstudium) er et deltidsstudium med normert studietid på to år, men vi åpner også for at det kan gjennomføres på ett år. Se punktet  fullføre på heltid for nærmere informasjon om dette. Dersom man ikke klarer å fullføre studiet på normert tid, er det anledning til å søke om å utvidet studierett i inntil ett år i tillegg.

Studenter som er inaktive over en lengre periode, risikerer å miste studieretten. Vi ber derfor studenter som ikke følger normert studieprogresjon om å melde fra til oss snarest.

Opptak

Se informasjon om opptak.

Etter at du har fått studieplass

Motta e-post med studentnummer og PIN-kode

Ca. én uke etter at du har takket ja til studieplass, vil du få tilsendt en PIN-kode og ditt studentnummer, som må benyttes for å aktivere IT-kontoen, slik at du får tilgang til Canvas og student-epost. Denne e-posten sendes automatisk ut til alle nye studenter.

Semesterregistrering og semesteravgift

Betaling av semesteravgift og semesterregistrering må gjøres på begynnelsen av hvert semester. Studenter som ikke gjør dette vil miste studieretten. På denne lenken finner du veiledning om hvordan semesterregistreringen gjennomføres.

Merk: Studenter ved dette studieprogrammet kan ikke selv melde seg til eksamener i Studentweb. Dette gjøres av studieadministrasjonen ved kursbestilling.

Komme i gang

Bestilling av kurs

Med utgangspunkt i kursoversikten bestemmer du deg for hvilke kurs du ønsker å ta, og bestiller dem ved å sende en epost til sam-abi-fjern@oslomet.no. Når vi har behandlet bestillingen vil du motta en bekreftelse og få tilgang til kurset i Canvas. Du bruker det samme brukernavn/passord som ved de andre IT-tjenestene.

Merk at du selv ikke har anledning til å melde deg opp til kurs/emner i Studentweb.

OBS: Du kan bare bestille kurs for inneværende semester. Neste semesters kurs kan tidligst bestilles mot slutten av semesteret. Emner som går på høstsemesteret kan bestilles fra 10. juni, og emner som går på vårsemesteret kan bestilles fra 10. desember.

Semesteravgift og betaling av kurs

Semesteravgift (SiO-avgift) må betales hvert semester så lenge du går på studiet, og uavhengig av om du bestiller kurs. Unntak er hvis du er i permisjon i studietiden. Faktura for semesteravgift finner du i Studentweb hvert semester.

Kursene faktureres i det semesteret du bestiller dem. Giro sendes ut pr. post i første halvdel av hvert semester. Betalingsfrist er 14 dager. Etter angrerettloven har du 14 dagers angrefrist på bestilling av kursene. Angrerettsfristen begynner å løpe fra du får tilgang til kursmaterialet i Fronter/Canvas.

Betaling av semesteravgift og kurs må være gjort for å få avlegge eksamen.

Arbeidsgiver/NAV skal betale

Dersom vi skal fakturere noen andre enn deg som privatperson, er det viktig at du oppgir fakturaadressen hver gang du bestiller et kurs. Om dette ikke blir gjort vil giroen automatisk sendes til din semesteradresse.

Praksisperioden

Tre måneders praksis (på fulltid) i et bibliotek eller beslektet virksomhet må være gjennomført for å fullføre nettstudiet. Tidligere praksis kan også benyttes i denne sammenheng. På følgende lenke finner du ytterligere informasjon om praksisperioden på nettstudiet.

Om det er hensiktsmessig, kan praksisarbeidet strekkes over en lengre periode, slik at man f.eks. gjennomfører seks måneder i en 50 prosent stilling i stedet. Man får ikke godkjent studiet før du har gjennomført praksisperioden.

Oppmøte

Det er ingen forelesninger på nettstudiet, og derfor heller ingen obligatorisk fremmøteplikt. Det er heller ikke obligatorisk oppmøte første skoledag/studiestart. Eneste tilfellene hvor det er aktuelt med fremmøte er ved gjennomføring av skriftlig skoleeksamen.

Fortsette med delvis gjennomført kurs

Dersom du skal ta opp et kurs du tidligere har begynt på men ikke har fullført, må du sende en sende en e-post om dette, slik at du får tilgang til det nye Canvas-rommet.

Kursoversikt og priser

Oversikt over hvilke kurs (emner) som går hvilket semester finner du i programplanen. Studiet består av fire kurs, og hvert kurs koster kr 6000,-

Programplan 18/19

Jeg har betalt semesteravgift til en annen institusjon for dette semesteret. Må jeg betale til OsloMet i tillegg?

Nei, studenten trenger ikke betale ekstra semesteravgift til OsloMet, men må kunne dokumentere at den er betalt ved et annet studiested. Kvittering eller gyldig kopi av kvittering sendes til sam-abi-fjern@oslomet.no i god tid før betalingsfristen utløper.

Kontaktpersoner

Studieadministrasjonen v/Christian Haug eller Kristine Kvamme:

Fagkoordinator v/ Gerd Berget

  • Bestilling av kurs.
  • Tilgang til Canvas
  • Eksamen.
  • Alle generelle henvendelser og studieadministrative spørsmål.
  • Faglige spørsmål

E-post:  sam-abi-fjern@oslomet.no

Ressurser

Kurs

Kursene består av opptak av forelesninger, pensumlitteratur og innleveringsoppgaver. Det meste av pensumlitteraturen er digitalt tilgjengelig i Canvas. Noe pensumlitteratur må man påregne å kjøpe selv eller låne på bibliotek.

Hvordan kommer jeg inn i Canvas?

Du logger deg inn på Canvas med brukernavn og passord du får når du aktiverer IT-kontoen din. Du finner brukerveiledninger for Canvas her.

Studentsamarbeid

Vi anbefaler å samarbeide med andre nettstudenter. Et samarbeid kan føre til gode, faglige diskusjoner og være til gjensidig nytte. Det er derfor opprettet diskusjonsforum i alle våre Canvas-rom.

Kan jeg få studentkort?

Nettstudenter kan få studentkort (studentkortet brukes som adgangskort i Oslomets lokaler) om det er ønskelig. For å få studentkort må man henvende seg til Kortsenteret i Pilestredet 46 for å ta bilde til kortet. Mer informasjon om studentkort og digitalt studiebevis finner du på student.hioa.no. Det er ikke mulig å få studentkortet tilsendt i posten.

Innleveringer, eksamen og studieprogresjon

Studieløpet

Hvert kurs tilbys kun én gang i året. For å gå opp til eksamen må alle arbeidskrav i det aktuelle emnet være godkjent.

Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.1 (LIG6201) må være bestått før man kan bestille og begynne på Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.2 (LIG6301). Nb! Disse emnene vil få nye navn og koder til studieåret 2018/19.

Arbeidskrav og eksamen

I alle emner er det arbeidskrav som du må levere inn og få godkjent for å få avlegge eksamen. Oversikt over antall arbeidskrav i hvert enkelt kurs finner du i emneplanene. Du må påregne inntil to uker fra du leverer et arbeidskrav til du får tilbakemelding i Canvas. Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent. Hvert arbeidskrav kan leveres inn maksimalt tre ganger. Hvis arbeidskravet fortsatt ikke er godkjent blir kandidaten trukket fra eksamen.

Innleveringsfrister for arbeidskrav 

Emner som tilbys våren 2018

Frist for å levere arbeidskrav: 10. mai.

Emner som leveres høsten 2018

Frist for å levere arbeidskrav fastsettes senere.

Utsatt innleveringsfrist for arbeidskrav

Det gis ikke utsatt innleveringsfrist for arbeidskrav. Dersom du ikke har levert og fått godkjent alle arbeidskrav i et kurs (emne) vil du bli meldt av eksamen. Resultatene på arbeidskravene (godkjent/ikke godkjent) vil du finne i Studentweb.

Studenter som ikke rekker å bli ferdig med alle arbeidskrav innen innleveringsfristen, eller som ikke får godkjent alle arbeidskrav, vil måtte sette emnet på vent til neste år. Det er ikke anledning til å levere arbeidskrav for høstens emner i vårsemesteret og omvendt.

Så lenge du fortsetter med kurset det påfølgende året, trenger du ikke betale for det på nytt. Normalt trenger du heller ikke å gjennomføre de samme arbeidskravene på nytt (med forbehold om at emnet ikke har blitt vesentlig revidert siden du sist gjennomførte arbeidskravene).

Du må selv bestille kurset på nytt, ved en epost til sam-abi-fjern@oslomet.no.

Vurderingsformer/Eksamen

Kursenes (emnenes) vurderingsformer finner du i emneplanene.

Eksamensdatoer finner du på Studentweb.

Generell informasjon om vurdering/eksamen finner du på student.hioa.no under overskriften Eksamen.

Progresjon

Hvor lang tid har jeg til å fullføre studiet?

Normert studietid er to år. Du kan miste studieretten hvis du ikke:

  • betaler semesteravgift innen fristen hvert semester
  • semesterregistrer deg i Studentweb innen fristen hvert semester
  • fullfører innen normert tid, uten å ha søkt og fått innvilget permisjon eller utvidet studierettsperiode

For detaljert informasjon se  Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet.

Hvis man forsinkes i studieløpet er det mulig å søke om utvidet studierett i inntil ett ekstra år.

Jeg ønsker å fullføre studiet på heltid. Hvordan bør jeg legge opp studieløpet?

Dersom du ønsker å ta nettstudiet på ett år må du starte på høsten fordi kurset LIG6201*, som tilbys på høsten, må bestås før du kan starte på kurset LIG6301*, som tilbys på våren. For å gjennomføre på ett år må du følge og bestå de to emnene som tilbys per semester.

*= disse emnene vil få nye koder, navn og innhold i studieåret 2018/2019.

I tillegg må praksisperioden være fullført i løpet av denne perioden eller tidligere.

Kan jeg søke opptak til 2. år bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap?

Ikke direkte. Du må eventuelt søke opptak til bachelorstudiet som normalt via Samordna Opptak. Dersom du får tilbud om studieplass kan du søke om å få innpassing av de emnene du har tatt fra før. Forutsatt at du får godkjent hele første studieår kan du starte direkte i 2. studieår på bachelorstudiet. Om emner blir godkjent og innpasset på bachelorstudiet avhenger av at det ikke er gått for lang tid, og om det er gjort vesentlige endringer på studiet i mellomtiden. 

Melde seg av et kurs

Dersom du ønsker å avbestille et kurs sender du en epost til sam-abi-fjern@oslomet.no.

Du har 14 dagers angrefrist på bestilling av kurs. Ved avbestilling innenfor 14 dager fra du fikk tilgang til kurset, slipper du å betale kursavgiften.

Slutte på nettstudiet

Dersom du ønsker å si fra deg studieplassen, må du sende en e-post til sam-abi-fjern@oslomet.no.

Publisert: Oppdatert: