meny
søk
English

LIG6301 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.2

Innledning

Emnet omfatter grunnleggende klassifikasjons-, indekserings- og gjenfinningsteori, med vekt på teoretisk og praktisk opplæring i klassifikasjon, samt brukerkunnskap, generelle søketeknikker, kildekunnskap og kildekritikk med basis i web.

Forkunnskapskrav

LIG6201 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.1

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • Kjenner de grunnleggende teoriene for klassifikatorisk ordning av objekter
 • Kjenner prinsippene for oppbygging og bruk av enumerative og analytisk/syntetiske klassifikasjonssystemer
 • har kunnskaper om gjenfinningskonsekvensene av klassifikasjon
 • har kunnskaper om ulike typer brukere og informasjonsbehov
 • har kunnskaper om ulike typer informasjonskilder, kildekritikk og kildebruk
 • har grunnleggende kunnskap om prinsipper for søking og søketeknikker
 • har innsikt i webens virkemåte og gjenfinning på web

Ferdigheter

Studenten

 • kan foreta emneanalyse av dokumenter
 • kan foreta grunnleggende klassifikasjon etter Deweys desimalklassifikasjon (DDK)
 • kan vurdere verbale beskrivelser til klassifikasjonskoder i DDK
 • kan forstå og tolke Universell desimalklassifikasjonskoder (UDK)
 • kan velge mellom og vurdere ulike typer informasjonskilder for et gitt informasjonsbehov
 • kan bruke hensiktsmessige søkestrategier
 • kan kommunisere hensiktsmessig med brukere

Innhold

Temaer som inngår i emnet:

 • grunnleggende teorier for emnebeskrivelse, verbalt og via klassifikasjon
 • prinsipper og praksis for emneanalyse av dokumenter
 • prinsipper for og grunnleggende praksis i klassifikasjon etter DDK
 • klassifikasjonssystemers funksjon og potensial i søking og gjenfinning
 • analytisk/syntetiske klassifikasjonssystemer eksemplifisert ved UDK
 • bruk av klassifikasjonsskjema fra applikasjonsområder utenfor bibliotek
 • modeller for informasjonssøkeadferd og ulike typer brukere
 • Internetts struktur, nettsiders typologi, og søkemotorers oppbygging og virkemåte
 • leksika, oppslagsverk og andre typer informasjonskilder med hovedvekt av elektroniske kilder, deriblant Wikipedia
 • kildekritikk
 • søketeknikker og boolsk logikk
 • ulike typer referansetjenester

Arbeids- og undervisningsformer

Innlevering av obligatoriske oppgaver i Fronter. Oppgavene blir rettet og kommentert.

Arbeidskrav

5 innleveringsoppgaver.

Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Eksamen i LIG6200Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.1 må også være bestått før studenten kan fremstille seg til eksamen i LIG6301 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.2.

Vurderingsformen er en skriftlig, individuell 6-timers eksamen.

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Alle oppgavene blir vurdert av intern sensor. Et utvalg på 25 % av besvarelsene blir trukket ut for vurdering av ekstern sensor.

Kandidater som ikke består ordinær eksamen, kan framstille seg til ny/utsatt eksamen (jf. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus). 

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Ingen  

Pensumliste

Pensumliste for referansefag

Litteratur merket med * finnes i artikkelsamling for referansefag, tilgjengelig i fagets Fronterrom:

Berget, G., & Holter, J. (2016). Håndbøker. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus.
Tilgjengelig i fagets Fronterrom.

* Bertnes, P. A. (2012). Faglig informasjon på internet: kvalitet og kildekritikk . Oslo: Abstrakt forlag. Pensum: Kap. 5

* Casell, K. A., & Hiremath, U. (2013). Reference and information services in the 21st century: An introduction (3. utg.). London: Facet.
Pensum: Kap. 1-3, 15

* Chowdury, G. G. (2010). Introduction to modern information retrieval. London: Facet.
Pensum: Kap. 11

* Devine, J. & Egger-Sider, F. (2014 ). Going beyond Google again: Strategies for using and teaching the invisible web. London: Facet.
Pensum: Preface, Kap. 1

* Ford, C. (2008). Crash course in reference. Westport, CT: Libraries Unlimited.

Pensum: Kap. 3

Fransson, J. (2010). Effektivare informationssökning på webben: Handbok i konsten att söka information. Ronneby: Hexaförlag. Hentet fra http://www.jonasfransson.com/innehallsforteckning/  
Pensum: Kap. 1, 2, 5-10 og 15

ELLER

Fransson, J. (2009). Efficient information searching on the web: A handbook in the art of searching for information.
Kapittel 1-10 tilgjengelig på: http://www.jonasfransson.com/contents/.
Pensum: 1, 2, 5-10 og 15

Hilles, S. (2014). To Use or Not to Use? The Credibility of Wikipedia. Public Services Quarterly, 10(3), 245-251.
Også tilgjengelig på http://dx.doi.org/10.1080/15228959.2014.931204

* Hinman, L. M. (2008). Searching ethics: The role of search engines in the construction and distribution of knowledge. I: A. Spink & M. Zimmer (Red.), Web search: Multidisciplinary perspectives (s. 67-76). Heidelberg: Springer.

Holter, J. (2015). Opplysningssøking: Utvalgte referanseverk . Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus. Hentet fra http://edu.hioa.no/bibin/ressurser/Holter2015.pdf

* Ó Dochartaigh, N. (2012). Internet research skills (3. Utg.). Los Angeles: Sage.
Pensum: Kap. 6

Tavani, H. (2014). Search Engines and Ethics. I Stanford Encyclopedia of Philosophy . Hentet fra: http://plato.stanford.edu/entries/ethics-search/index.html

Wilson, T. D. (1999). Models in information behaviour research. Journal of Documentation, 55 (3), 249-270

Pensumliste for klassifikasjon

Litteratur merket med * finnes i artikkelsamling for klassifikasjon, tilgjengelig i fagets Fronterrom:

Arkivverket. (1999). Felles arkivnøkkel for statsforvaltningen. Oslo: Arkivverket. Hentet 25. november 2016 fra https://arkivverket.no/arkivverket/content/view/full/392

* Benito, M. (2001). Ett indekseringssystems effektivitet. Kunskapsorganisation: en introduction [sic] till katalogisering, klassifikation och indexering (s. 245–247). Borås: Tarancos bokförlag.

Broughton, V. (2015). Essential classification (2nd ed.). London: Facet Publishing.
(Kapitlene om emneord og fasettert klassifikasjon er ikke pensum.)

Conradi, E. (2015). Formidling, kunnskapsorganisering og Dewey. I G. H. Aalstad (Red.), Kunnskapsorganisering (s. 17–28). Oslo: Nasjonalbiblioteket. Hentet 15. november 2016 fra https://bibliotekutvikling.no/content/uploads/2016/10/Bibliotheca-Nova-2014.4_Kunnskapsorganisering.pdf

Dewey, M. (2015). Innledning til Dewey. Oslo: Nasjonalbiblioteket. Hentet 14. november 2016 fra https://bibliotekutvikling.no/content/uploads/2016/10/Innledning-til-Dewey-desimalklassifikasjon.pdf

McIlwaine, I. C. (2009). Universal Decimal Classification (UDC). Encyclopedia of Library and Information Sciences, Third Edition (Bd. 1-0, s. 5432–5439). CRC Press. Hentet 28. november 2016 fra http://www.crcnetbase.com/doi/full/10.1081/E-ELIS3-120043532

* Knutsen, U. (2002). Klassifikasjonskrigen i Norge (1951-1953). Synopsis , 33 (5), 266–268.

Rype, I. (2015). Hvordan fungerer Dewey i folkebibliotekene? I G. H. Aalstad (Red.), Kunnskapsorganisering (s. 29-35). Oslo: Nasjonalbiblioteket. Hentet 15. november 2016 fra https://bibliotekutvikling.no/content/uploads/2016/10/Bibliotheca-Nova-2014.4_Kunnskapsorganisering.pdf

Slavic, A. (2008). Use of the Universal Decimal Classification: A world-wide survey. Journal of Documentation , 64 (2), 211–228. Hentet 15. November 2016 fra http://dx.doi.org/10.1108/00220410810858029

* Suonuuti, H. (2012). Omgrepsanalyse. Termlosen: kort innføring i begrepsanalyse og terminologiarbeid (Bd. 8, s. 15–22). Oslo: Nordterm.

* Svenonius, E. (2000). Bibliographic languages. The intellectual foundation of information organization (s. 53–66). Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

* Tafjord, B. O. (2011). Religionar og urfolk på bibliotek: Om klassifikasjonar i eit religionsvitskapleg landskap. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionshistoriske studier , (55), 71–89.

* Taylor, A. G., & Joudrey, D. N. (2009). Subject analysis. The organization of information (s. 303–332). Westport, Connecticut: Libraries Unlimited.

 WebDewey. (2015). Oslo: Nasjonalbiblioteket. Hentet 14. november 2016 fra http://deweyno.pansoft.de/webdewey/standardSearch.html 
 Brukernavn og passord legges tilgjengelig i Fronter.

(Pensumliste ajour: 21.02.2017)

Om emnet

Knowledge organization and retrival 1.2 Årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap - nettstudium 15 stp. Vår Norsk 2017-2018
Publisert: Oppdatert: