HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

FAGF6100 Reportasjetekster

Innledning

Emnet tar for seg reportasjen som litterær og journalistisk sjanger, og som element i større prosaarbeider.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • kjenner reportasjen som en skildrende teksttype preget av forfatterens personlige nærvær, i spennet mellom sakprosaens faktakrav og skjønnlitteraturens formidlingsteknikker.
 • kjenner reportasjetradisjonens historie, i Norge og internasjonalt.
 • kjenner den faglige og etiske diskusjonen rundt reportasjen, herunder reportasje over kulturgrensene.

Ferdigheter

Studenten

 • kan hente inn og bedømme informasjon til bruk i reportasjesammenheng.
 • behersker et bredt spekter av metoder og tilnærminger, som observasjon, skildring og intervju.
 • behersker reportasjens skriveteknikker og komposisjon.

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i faglige, etiske og teoretiske spørsmål rundt reportasjeskriving.
 • kan skrive reportasjearbeider for avis, tidsskrift og bok, og kan også bruke reportasjeteknikker i skriftlige arbeider som ikke i sin helhet er reportasjer.
 • kan vurdere andre reportasjearbeider og delta i faglige diskusjoner, herunder bidra til utvikling av god praksis.

Organisering og arbeidsmåter

Undervisningen går over tre samlinger i Oslo. Under samlingene vil det være både forelesninger og gruppearbeid. Alle studentene legger fram egenproduserte tekster til diskusjon i grupper og deltar aktivt i diskusjonen av andres tekster. Mellom samlingene blir det gitt én veiledning, enten pr. e-post, telefon eller ved personlig frammøte.

Gjennom semesteret jobber studenten med tre skriftlige hjemmearbeider, som skal inngå i en mappe.

Det er obligatorisk å levere inn tekster og delta på samlingene. Fravær ved sykdom må dokumenteres. Fravær fra en samling grunnet sykdom kan kompenseres ved en egen skriftlig oppgave. Studenten kan ikke få gå opp til eksamen hvis han/hun er fraværende fra mer enn én samling.

Vurdering

Mappe. Den består av tre skriftlige hjemmearbeider:

 • To av arbeidene er reportasjer. En av reportasjene skal skrives som om den inngikk i et større arbeid, for eksempel en reportasjebok, og studenten skal redegjøre for hvilke andre komponenter som må med.
 • Det tredje arbeidet er et større refleksjonsnotat som tar sitt utgangspunkt i arbeidet med de to reportasjene og relevante deler av pensum.

Alle tre enkeltbesvarelser må være bestått for at emnet skal være bestått. Mappen bedømmes av intern sensor. En femtedel av mappene vurderes også av ekstern sensor, som i tillegg evaluerer sensuren. Ekstern sensor deltar i arbeidet med fastsetting av kriterier for vurderingen.

Vurderingsuttrykket er bestått / ikke bestått.

Kandidater som ikke består hele eller deler av eksamen, kan framstille seg til ny/utsatt eksamen. Hele eksamen må tas på nytt.

Sensur kan påklages i samsvar med lov om universiteter og høyskoler § 5-3.

Pensumliste

Pensum og anbefalt lesning består av både primærlitteratur, dvs. ulike typer reportasjetekster, og sekundærlitteratur, dvs. teorier om og analyser av reportasjetekster. Pensum skal være på til sammen 1000 sider. Du velger altså ca. 250 sider selv. Pensum må ikke overlappe pensum i andre moduler, så dersom du har hatt noe av dette før, må du legge opp et alternativt pensum i samråd med din gruppeleder.

Det tas forbehold om endringer . Tekster merket med en stjerne finnes i kompendiet.

*Bech-Karlsen, Jo (2014) «12 teser om dokumentarlitteraturens litteraritet.» Materialisten nr. 1-2

Bech-Karlsen, Jo (2007) Åpen eller skjult . Universitetsforlaget. Del II: «Skjulte fortellere». 103 sider.

Bech-Karlsen, Jo (1992) Reportasjen. Universitetsforlaget. Utdrag 250 sider (til og med kap. 14)

*Carey, John (ed.) (1996) «Introduction» i The Faber Book of Reportage . Faber and Faber. 10 sider.

*Nore, Aslak (2007) «Den nye vinen» i Prosa nr. 1. 8 sider.

*Nyseth, Liv Idun (2002) Reportasjeboka som genre. Hovedoppgave Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap . Universitetet i Oslo. Utdrag: Kapitlene 1-4 og 9-10. 127 sider.

Steensen, Steen (2009) Stedets sjanger: om moderne reportasjejournalistikk . IJ-forlaget. 276 sider

Andre anbefalte tekster

Alnæs, Jørgen (2008) I eventyret. Norske reiseskildringer fra Astrup til Aasheim. Cappelen Damm

Bang, Herman (1983) Reportager . Gyldendal

Bech-Karlsen, Jo (2014) Den nye litterære bølgen. Litteraritet og transparens i norske dokumentarbøker 2006-2013. Cappelen Damm Akademisk

Bech-Karlsen, Jo (2007) Åpen eller skjult . Universitetsforlaget. Del I: ”Åpne fortellere”.

*Bech-Karlsen, Jo (1998) «Rapportbøker og dokumentarisk reportasje», I Johnsen, Egil Børre og Trond Berg Eriksen (red.) (1998) Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995. Universitetsforlaget.  14 sider.

Bokhari, Laila (2010) Hellig vrede. Min reise gjennom Pakistan . Gyldendal

Blundell, William E. (1988) The Art and Craft of Feature Writing . Penguin Books

Borge, Torunn (red.) (1999) Yrke: Reporter . Oktober

Boynton, Robert (2005) The New New Journalism. Conversations with Americas Finest  Non-Fiction Wruters on Their Craft . Vintage.

Carey, John (ed) (1996) The Faber Book of Reportage . Faber and Faber

Eide, Elisabeth og Terje Skaufjord (2013) Afghanistan. Ingen fred å få. Pax

Eide, Elisabeth og Terje Skaufjord (2010) Pakistan. Midt i verden . Pax

Eide, Elisabeth (red) (2001) De der nede . Reportasje utenfor allfarvei. IJ-forlaget.

Eliassen, Ingeborg (2014) Harde tider. Spartacus

Fossum, Egil (2011) Hos de kristne i Midtøsten. Fra Alexandria til Aleppo . Emilia forlag.

*Johnsen, Egil Børre og Trond Berg Eriksen (red.) (1998) Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995. Universitetsforlaget. Særlig Haakon Christian Gaukstad «Naturskildring og natursyn i DNTs årbøker» og Arve Sørum «Et maskulint prosjekt: norske reiseskildringer»

Kramer, Mark og Norman Sims (red.) (1995) Literary Journalism . Ballantines Books

Lorentzen, Trude (2013) Mysteriet mamma. Oktober

Lorentzen, Trude og Karin Beate Nøsterud (2006) E6. En reise gjennom nordmenns liv. Kagge.

Hammer, Andreas Sømme (2010) Drømmekrigen . Aschehoug

Hansén, Stig og Thor, Clas (1992) Att resa och skriva . Ordfronts förlag.

Hansén, Stig og Thor, Clas (1990). Att skriva reportage. Ordfronts förlag

Huse, Tone (2010) Tøyengata. Et nyrikt stykke Norge . Flamme

Hvid, Mikkel (2004) Fascinerende fortelling. Den journalistiske feature. CFJE

*Ryall, Anka (1989) «Reisebeskrivelser – etnologisk kilde eller topografiske eventyr.» Dugnad nr. 3

Sejerstad, Åsne (2007) De krenkede. Cappelen

Sejerstad, Åsne (2002) Bokhandleren i Kabul. Cappelen

Solberg, Kristin (2013) Livets skole. Aschehoug

Steensen, Steen (2006) Beboerne. En dokumentar om livet på Lille Tøyen sykehjem . Spartacus

Strøksnes, Morten A. (2012) Tequiladagbøkene. Kagge forlag.

Strøksnes, Morten A. (2010) Et mord i Kongo. Gyldendal.

Strøksnes, Morten A. (2006) Hva skjer i Nord-Norge? Kagge forlag.

Sætre, Simen (2006) Hugo. En biografi. J.M. Stenersens forlag.

Sønnichsen, Ole og Mark Kramer (2002): Virkelighedens Fortællere.. Ajour

Østli, Kjetil (2009) Politi og røver. Cappelen Damm

Westlie, Bjørn (2008) Fars krig. Aschehoug

Generelt anbefaler vi primærtekster av for eksempel Egon Erwin Kisch, Ryszard Kapuscinski, Tom Wolfe, Jan Guillou, Guy Talese osv. En del kortere tekster som kan brukes til å sette sammen pensum er trykket opp i kompendiet.

Om emnet

Reportage Texts Årsstudium i fagforfatterstudiet 15 stp. 2. Norsk 2016-2017
Publisert: Oppdatert: