HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Migrasjons- og integrasjonsforvaltning

Studiet gir kompetanse i migrasjonsforvaltning og kunnskap om forskjellige strategier i integreringsarbeidet. Du lærer om samordning av tjenester og får kunnskap om internasjonale forhold knyttet til migrasjon og integrasjon.

De siste tiårene har Norge blitt et land med relativt høy innvandring. Norge har på kort tid gått fra å være en homogen nasjonalstat, til å bli et nasjonalt mangfoldig samfunn. Denne utviklingen både engasjerer og bekymrer politikere og den øvrige befolkningen. Staten og kommunene står overfor nye utfordringer av sammensatt karakter. Innvandring kan både avhjelpe et stramt arbeidsmarked, men kan også føre til press på velferdsordninger.

Det er mange former for innvandring. Det er store forskjeller på europeisk arbeidsinnvandring kontra flyktninger og asylsøkere. I tillegg kommer familiegjenforeninger og irregulær innvandring som skaper ulike forvaltnings- og integreringsutfordringer. Det er en politisk målsetning at innvandrere skal bli aktive borgere og skattebetalere på linje med øvrige innbyggere. Dette krever en betydelig egeninnsats, men både offentlige myndigheter og private aktører kan bidra i denne prosessen.

Les mer om innhold og organisering.

Integrering av innvandrere er et område som går på tvers av vanlige sektorinndelinger i offentlig politikk. Samordning av tjenester fører til utfordringer både på sentralt og lokalt nivå.

Årsstudium i migrasjon- og integrasjonsforvaltning vil bidra til økt kompetanse om integreringsutfordringer i Norge. Ved en kombinasjon av teoretiske og praktiske tilnærminger, vil studentene oppøve evne til analyse og refleksjon, og være i stand til å løse oppgaver knyttet til integrasjonsproblematikk. Årsstudiet skal gi studentene kompetanse i migrasjonsforvaltning og kunnskap om forskjellige strategier i integreringsarbeidet. Studiet skal også gjøre studentene i stand til å forstå internasjonale forhold knyttet til migrasjon og integrasjon.

Det er mulig å søke om å ta studiet på deltid over to år. Søknaden sendes etter at du har fått opptak på studiet.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Poenggrense ved siste opptak

Nytt studium

Opptakskrav

Minst 60 studiepoeng fra universitet eller høgskole

Studieinformasjon

Fakta

Årsstudium i migrasjons- og integrasjonsforvaltning August 2018 60 studiepoeng 1 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk 30

Semesteravgift: 860 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

SAM-infosenter

Erika Gubrium
Publisert: Oppdatert: