HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Godkjenning av utenlandsk utdanning

Har du behov for å fastslå om utdanningen din er faglig jevngod med en av våre utdanninger, kan du søke om faglig godkjenning.

Høgskolen i Oslo og Akershus kan gi faglig godkjenning av utenlandsk høyere utdanning. Utdanningen godkjennes da som faglig jevngod med en bestemt grad eller utdanning som gis ved høgskolen (etter lov om universiteter og høyskoler § 3-5 tredje ledd). For at det skal gis faglig jevngodhet, må den utenlandske utdanningen i hovedsak dekke den tilsvarende norske utdanningen i innhold, omfang og nivå. En faglig godkjenning gir rett til å bruke den norske tittelen som er fastsatt for den graden eller utdanningen det er sammenliknet med.

Har du utdanning som krever faglig godkjenning fra HiOA?

Skal du søke jobb der det er krav om en fagspesifikk grad med tilhørende tittel, kan en faglig vurdering være nyttig. Det er ofte arbeidsgiver som avgjør om det er nødvendig med en faglig godkjenning eller om det er tilstrekkelig med en generell godkjenning fra NOKUT. I de fleste tilfeller er det ikke nødvendig med en faglig godkjenning.

For beskyttede yrker må du søke autorisasjon

Yrker innenfor helsesektoren, lærere, barnehagelærere, regnskapsførere og revisorer trenger autorisasjon eller godkjenning fra et godkjenningskontor. Har du slik utdanning trenger du ikke søke om faglig godkjenning fra HiOA, men må søke om autorisasjon.

Skal du studere videre?

Det kan også gis fritak for deler av et studium ved HiOA på grunnlag av studier/fag/emner som er tatt ved et utenlandsk universitet/høgskole. Denne vurderingen kan du be om etter at du har fått studieplass på et studieprogram.

Søk om faglig godkjenning

Søknad om faglig godkjenning sendes Høgskolen i Oslo og Akershus sammen med all nødvendig dokumentasjon. Søknadsskjema og informasjon om nødvendig dokumentasjon finner du her.

Publisert: Oppdatert: